Svetlo nádeje 06.03.2022

Spolu to zvládneme - svedectvo mamy Ivety Bartalovej, ktorá sa 17 rokov starala o svoju ťažko zdravotne postihnutú dcéru a teraz sa snaží pomáhať ľuďom v podobných životných situáciách - Čelková Andrea