Pútnický víkend 08.04.2022

Historické a duchovné prebúdzanie rožňavskej kalvárie - Novák Ivo