ÚV hovor 29.04.2022

Zhodnotenie činnosti úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím + prebiehajúca spolupráca s Fórom pre pomoc starším. - Borgulová Adriana