Svetlo nádeje 28.08.2022

Odvážne rozhodnutia (niektoré životné situácie si vyžadujú poriadnu dávku odvahy) - Čigášová Mária