Pútnický víkend 23.09.2022

Milostivý obraz Matky Božej v Nižnej Šebastovej -