Pútnický víkend 21.10.2022

Vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Dolných Orešanoch vznikla nová exteriérová expozícia, ktorá je venovaná úcte Panny Márie. - Novák Ivo