Pútnický víkend 09.12.2022

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Trenčianskych Bohuslaviciach a jej duchovné i historické skvosty. - Ondrejková Jana