Emauzy - mimoriadny prenos - B.Bystrica 10.12.2022

Dobrá novina - požehnanie a vyslanie koledníkov. -