ÚV hovor 20.01.2023

Spolupráca Slovenska a Ukrajiny v liečbe cystickej fibrózy - Čigášová Mária