Emauzy - sv. omša 18:00 13.02.2023

Pamätný deň biskupskej vysviacky b.s. otca biskupa Jána Vojtaššáka -