Emauzy - mimoriadny prenos - pohreb Mons. Alojza Tkáča 30.05.2023

Posledná rozlúčka so zosnulým arcibiskupom Alojzom Tkáčom -