Pútnický víkend 08.09.2023

Galamba - pútnické miesto na juhu Slovenska, kde si uctievajú Pannu Máriu Sedembolestnú - Novák Ivo