Emauzy - sv. omša 18:00 23.10.2023

Rožňavská Novéna; TÉMA: Tajomstvo darov Ducha Svätého. Sv. omša z Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave KAZATEĽ: vdp. Tomáš Székely, administrátor vo farnosti Lovinobaňa. -