Svetlo nádeje 14.04.2024

OZ Športové centrum Lemra v Banskej Bystrici: Cvičíme s deťmi so špeciálnymi potrebami, aj so seniormi. - Ondrejková Jana