Lupa 22.03.2017

Rímskokatolícka farnosť Kysucký Lieskovec. - Sabol, Ján o.