Svetlo nádeje 24.06.2018

Nasledujú čnosti svätej Rity (Medzinárodné ocenenie sv. Rity získali tento rok tri Talianky a jedna Slovenka) - Čigášová Mária