História a my 05.07.2018

100. výročie narodenia kňaza Jozefa Pastira – neobyčajne obyčajného kňaza s veľkým srdcom - Čigášová Mária