Svetlo nádeje 08.07.2018

Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre - Rosík, Ondrej