Od ucha k duchu 05.05.2018

Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov 2018 - Jurčaga, Pavol o.