registrácia

V prípade že používate čítacie zariadenie bez myši, prosím vypľňte nasledujúcu položku:

Prihlásenie

Vaše úmysly 18.12.2017

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na december: Prosme, aby rodiny a kresťanské spoločenstvá podporovali starých ľudí a oni aby svojou múdrosťou i skúsenosťami spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove nových generácií.
  • Úmysel KBS na december: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.
  • Modlí sa otec Ján Krupa.
  • Za moju sestru Máriu. Sestra
  • Za telesné a duševné uzdravenie, za obrátenie a zanechanie zlozvyku alkoholizmu pre Jozefa. Manželka