registrácia

V prípade že používate čítacie zariadenie bez myši, prosím vypľňte nasledujúcu položku:

Prihlásenie

Vaše úmysly 26.06.2017

  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na jún: Prosme, aby sa predstavitelia národov rozhodne zasadzovali za skončenie obchodovania so zbraňami, ktoré spôsobujú smrť mnohých nevinných obetí.
  • Úmysel KBS na jún: Aby nám Duch Svätý pomohol spoznať, čo je dobré a čo zlé, posilnil nám vôľu konať dobro a odmietať zlo.
  • Za moje zdravie. Alexander
  • Za Marcelu a jej syna Jakuba, za obrátenie, zdravie a oslobodenie pre Jakuba od všetkého zla a závislosti, za úspešne ukončenie bakalárskych skúšok a za pokoj v rodine. Ľudmila
  • Za nebohého otca, za nebohého syna Maroška, za bohuznámeho, ktorý sa nachádza vo veľmi ťažkej až kritickej finančnej a životnej situácii. Valéria
  • Za môjho brata, ktorý stratil vieru, za obrátenie celej našej rodiny a za mojich priateľov, aby našli Boha. Katarína
  • Za Božiu pomoc, ochranu Panny Márie pre budúcu mamičku Ninu, ktorej nikto nevštepil lásku k Tebe, daj jej potrebnú silu, zbav ju Pane strachu a obáv a nech sa malý synček narodí v poriadku, veď všetko je v Tvojich svätých rukách. Gabika
  • Za našich známych, za dary Ducha Svätého. Lucia