registrácia

V prípade že používate čítacie zariadenie bez myši, prosím vypľňte nasledujúcu položku:

Prihlásenie

Vaše úmysly 29.09.2016

  • Milí poslucháči, tento priestor je určený pre vaše modlitby a prosby, ktoré nám posielate na adresu umysel@lumen.sk
  • Modlí sa riaditeľ Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák.
  • Úmysel KBS na tento mesiac: Aby sa učitelia, študenti, žiaci i zamestnanci škôl usilovali v školskom roku vnášať prvky kresťanskej kultúry do svojho života i pracovného prostredia.
  • Prosím za modlitbu za obrátenie sestry Jany, za obrátenie sestry Kataríny, za zjednotenie rodiny a za Božiu pomoc pre Bohu známu rodinu. Zdenka
  • Za uzdravenie od závislosti, psychózy a depresie môjho syna Tomáša, aby sa mu darilo v práci. Za zdravie a Božiu pomoc pre celú moju rodinu. Poslucháčka Monika.
  • Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá Sárku a Timoteja. Anna Čorbová
  • Prosím za Božiu pomoc pri riešení nešťastnej rodinnej a finančnej situácie. Mária.
  • Za obrátenie bratov a ich rodín. Anna.