registrácia

V prípade že používate čítacie zariadenie bez myši, prosím vypľňte nasledujúcu položku:

Prihlásenie

Vaše úmysly 04.12.2016

  • Milí poslucháči, tento priestor je určený pre vaše modlitby a prosby, ktoré nám posielate na adresu umysel@lumen.sk
  • Modlí sa otec Pavol Jurčaga.
  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na december: Aby nikde na svete neboli deti povolávané do vojenskej služby.
  • Za oravské centrum mládeže. Renka
  • Za telesné a duševné uzdravenie, oslobodenie od vplyvu zlého a za Božiu pomoc, ochranu a vedenie na životnej ceste pre Marcela. Zuzana
  • Za mladú mamičku Janku, ktorú zrazilo auto a je v kóme. Veronika
  • Za Božiu pomoc pri učení a atestačnej skúške a tiež veľa zdravia v poslednom trimestri pre nášho drobca. Andrea
  • Za obrátenie mojich deti s rodinami. Aby syn našiel stálu prácu a za uzdravenie dcéry. Anna