" /> " /> ">

TopTip

O nás

Náš signál sa prvýkrát objavil v éteri 7. apríla 1993. Išlo o Rádio Mária, ktoré v decembri 1994 prijalo súčasný názov "Lumen", čiže "Svetlo".

Poslanie Rádia LUMEN možno vyjadriť týmito slovami:

- Viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora života človeka
- Spoločenstvo na ceste
- Kristove znamenie pre spoločnosť.

Rádio LUMEN je súkromná katolícka rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je Katolícka cirkev na Slovensku v jej štruktúrach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych všetkých, ktorí ho počúvajú.

Našim cieľom je človek ako Božie dieťa a jeho zameranie na večný život s Trojjediným Bohom. Chceme, aby sa vyvíjal intelektuálne, duchovne, eticky a emocionálne.

S prioritou ohlasovania Božieho slova sa usilujeme vytvárať v našom vysielaní spoločenstvo s jeho usmernením na večnosť. Spoločenstvo s poslucháčmi, s biskupmi, Cirkvou a  medzi nami pracujúcimi v rádiu. Po prirodzenej aj duchovnej stránke.

Médiá nemajú desocializovať, ale resocializovať. Nemajú uzatvárať ľudí do seba a oslabovať vzťahy medzi nimi, ale rozvíjať a upevňovať vzťahy. Rozhlas vidíme ako komunikačný prostriedok s veľkým potenciálom na tvorbu ľudskej, kresťanskej a občianskej komunity.

Týmto spôsobom chceme napomáhať rozvoju farností a diecéz Slovenska. Pomôcť najmä tým ľuďom, ktorí sa pre rodinné okolnosti, vek, zdravie, vzdialenosť v práci, či iné dôvody nemôžu na ich živote úplne zúčastňovať.

Ľudí možno spájať hľadaním spoločných záujmov alebo aj nepriateľa. My chceme spájať ľudí z celého Slovenska, ktorí praktizujú svoju vieru a majú kladný vzťah ku Katolíckej cirkvi. Vieme, že bez Božej pomoci to nie je možné, preto súčasťou nášho úsilia je modlitba a dialóg s cieľom spolupráce.

Evanjelizačný prvok vo vysielaní nášho rádia má práve v tomto živom spoločenstve viery, modlitby, spolupatričnosti, morálnej a hmotnej podpory osobitý ráz osobného svedectva každého jeho člena, jeho dobrého príkladu podporovaného modlitbou a láskou. Lebo "Hľadajúceho" kresťanské hodnoty nepresvedčí ani dobrý rozhlasový program, ak za ním nestojí spoločenstvo vlastníkov, poslucháčov a zamestnancov.

Rovnosť všetkých ľudí. Princíp rovnosti všetkých ľudí bez ohľadu na rasu, pohlavie, pôvod pred ľuďmi a Bohom je prirodzeným výsledkom viery biblického človeka.

 

Znamenie Ježiša Krista. Rádio LUMEN má byť aj znamením prítomnosti Ježiša Krista v jeho Cirkvi a účinnosti jeho učenia. Len tak môže účinne napĺňať svoje evanjelizačné poslanie. Preto sa svojim programom prioritne orientuje na cieľové skupiny: dospelých (sú najpočetnejšou demografickou skupinou), starších a chorých, osamelých, viacdetné rodiny a deti.

Orientácia programu. Znamením sa stávame aj orientáciou na ľudí žijúcich mimo "vrcholu" dnešnej konzumnej spoločnosti pre príjem, striedmy spôsob života, vek alebo viac detí v rodine či zdravotný stav. Chceme byť blízko osamelým a prinášať každému hľadajúcemu Krista. Programom sa orientujeme aj na komerčne "nebonitné" skupiny s cieľom starostlivosti o nich. Aj o dobre hmotne zabezpečených, ktorí nedeklarujú kariérny úspech ako naplnenie zmyslu života, ale službu druhým.

Spravodajstvo: Je neoddeliteľným prvkom nášho programu so snahou prinášať vyvážené správy zo všetkých oblastí života dôležitých pre našich poslucháčov, aby si mohli sami vytvoriť správny a pravdivý úsudok.

Rodinný život a jeho poslanie v spoločnosti a živote človeka, ochrana ľudského života je ďalšou prioritou nášho rádia.

Hovorené slovo: Program nášho rádia je orientovaný z hľadiska štruktúry na hovorené slovo a oproti ostatným komerčným rádiám na pomerne menší podiel hudby. V jeho skladbe je viac programov vo verejnom záujme a nábožensky i duchovne orientovaných programov.

Hudba v Rádiu LUMEN: Hudobný výber "všedného dňa" čerpá z tvorby a interpretácie 60. - 90. rokov 20.st., no nechýba v ňom ani hudba súčasná. Stredný hudobný prúd tohto obdobia (vychádzajúci najmä z domáceho i zahraničného popu, folk-rocku i blues-gospelových koreňov) je pre strednú generáciu nielen známy, ale aj upokojujúci. Ponúka pocit bezpečia, pripomína osviežujúce momentky mladosti, nevyrušuje pri každodenných problémoch. Z ponuky 9 000 rotujúcich skladieb možno upozorniť na interpretov ako: Duchoň, Gombitová, Matuška, Kirschner, Hammel, The Beatles, Wonder, Mathieu, Bocelli, U2, Cohen, Kapucíni, Continental Singers a ďalší.

 

Reklama v Rádiu LUMEN: Vzhľadom na programovú orientáciu a kresťanské poslanie rádia nie je prioritou jeho činností finančný zisk. Jeho vedenie si uvedomuje, že orientovanie programu rádia na už uvedené cieľové skupiny predpokladá potrebu financovania v podstatnej miere mimo reklamy. Preto rádio oslovuje aj svojich poslucháčov a prosí ich o finančnú podporu, ktorá pravidelne prispieva k rozpočtovej stabilizácii rádia. Významným zdrojom finančnej podpory sú aj slovenské diecézy.

Podmienky finančnej stabilizácie: Prioritou zostáva kresťanské poslanie katolíckeho rádia, prioritné cieľové skupiny a tvorba spoločenstva ako výrazného evanjelizačného segmentu.

 

Tradičné hodnoty katolíkov na Slovensku: Vieme, že Slováci sa opierali o isté hodnoty, ktoré ich podržali aj napriek ťažkostiam pretrvali a rozvíjajú sa. Dnes patria do veľkej rodiny národov Európy ako rovnocenný partner.

Tieto hodnoty v našom programe rozpoznávame a rozvíjame: duchovné dedičstvo svätých Cyrila a Metoda a svätého Benedikta - patrónov Európy a patróniek Európy: svätej Brigity Švédskej, svätej Kataríny Sienskej a svätej Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej).

 

Zvláštne miesto patrí úcte k Panne Márii Bohorodičke a k Svätému Otcovi - pápežovi ako Kristovmu nástupcovi.

 

Našim patrónom je svätý Michal Archanjel a na jeho sviatok ho prosíme o ochranu a pomoc.

Programové priority Rádia LUMEN sú vyjadrené v troch námetoch: Spoločenstvo na ceste - Kristove znamenie pre spoločnosť - Viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora života človeka.

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies