TopTip

Čo (ne)vieme o Cirkvi
Ani vo vašej domácnosti by nemal chýbať

Ani vo vašej domácnosti by nemal chýbať

Katechizmus je kniha, ktorá obsahuje vysvetlenie základných kresťanských právd. Názov katechizmus sa stal bežne používaným od 16. storočia.

V rámci reformácie Martin Luther podnietil zostavenie Malého a Veľkého katechizmu (1530) ako súboru otázok a odpovedí. Opomenúť netreba ani Ženevský katechizmus Jána Kalvína (1540). Heidelberský katechizmus (1563) využívajú prevažne rôzne protestantské cirkvi. 

V Rímskokatolíckej cirkvi nadobudli veľký význam viaceré katechizmy: 

Ako prvý sa uvádza trojdielny katechizmus jezuitu Petra Kanízia: v roku 1555 Veľký katechizmusSumma doctrinae christianae (určený pre kňazov a vzdelancov), v roku 1556 tzv. Najmenší katechizmus (pre jednoduchých ľudí) a v roku 1558 Malý katolícky katechizmus. Katechizmy podávali jasne kresťanskú náuku vo forme otázok a odpovedí a boli preložené do 12 jazykov.

Po Tridentskom koncile pápež Pius V. vydal tzv. Rímsky katechizmus, ktorý mal slúžiť kňazom. Na nové nejasnosti a teologické prúdy reagoval formou jasných otázok a odpovedí začiatkom 20. storočia Katechizmus Pia X.

Po Druhom vatikánskom koncile sa počnúc Holandským katechizmom objavila séria národných katechizmov, ktoré odzrkadľujú koncilovú náuku, no nie bez jednostranností a polemických bodov. A preto vznikla potreba nového katechizmu, ktorý by priniesol v úplnosti náuku Katolíckej cirkvi.

Od roku 1986 pracovala prípravná komisia na celocirkevnom katechizme. Ján Pavol II. apoštolskou konštitúciou Fidei depositum (1992) schválil nový Katechizmus Katolíckej cirkvi. Katechizmus podáva organický a súhrnný výklad katolíckeho učenia v duchu Druhého vatikánskeho koncilu a cirkevnej Tradície.

Katechizmus Katolíckej cirkvi má slúžiť ako pomôcka tým, čo nesú zodpovednosť za katechézu. Je zostavený zo štyroch častí:

1. Vyznanie viery (vierouka);

2. Slávenie kresťanského tajomstva (sviatosti);

3. Život v Kristovi (morálka);

4. Kresťanská modlitba.

Katechizmus Katolíckej cirkvi má dômyselný poznámkový aparát, bohaté registre a obsahuje 2865 článkov. V slovenčine vyšiel v roku 1997.    

Od roku 2011 je k dispozícii aj YouCat – katechizmus pre mladých, ktorý približuje jazykom mladých súhrn katolíckej viery, tak ako ho predkladá Katechizmus Katolíckej cirkvi z roku 1997. Kniha je zostavená formou otázok a odpovedí, za každou odpoveďou sú v hranatých zátvorkách pripojené číselné odkazy na články Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) na ďalšie upresnenie a prehĺbenie.    

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 25.01.2021

  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na január: Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.
  • Úmysel KBS na január: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.
  • Modlí sa o. Pavol Jurčaga.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.