TopTip

Čo (ne)vieme o Cirkvi
Dosvedčené Ježišovo zmŕtvychvstanie

Dosvedčené Ježišovo zmŕtvychvstanie

Evanjeliá prinášajú rozprávania o zjaveniach zmŕtvychvstalého Ježiša (Mt 26,9 n; 28,16–20; Mk 16,9–20; Lk 24,13–35; 24,36–53; Jn 20,11–18; 20,19–23; 20,24–29; 21,1–14; 21,15–23).

Vzkriesený Ježiš sa zjavoval apoštolom, učeníkom a učeníčkam. K zjaveniam zmŕtvychvstalého Ježiša svätý apoštol Pavol ráta aj svoj zážitok pri Damasku (1 Kor 15,8).

Rozprávaniam o zjaveniach zmŕtvychvstalého Ježiša ženám, zvlášť Márii Magdaléne, sa dnes priznáva väčšia historická váha než v minulosti.

Rozprávania o nájdení prázdneho hrobu (Mt 28,1–8; Mk 16,1–8; Lk 24,1–12; Joh 20,1–10) nemožno považovať za legendy. Nedá sa spochybniť ich historické jadro.

A tak prázdny hrob v spojení so zjaveniami Zmŕtvychvstalého mohol byť považovaný za svedectvo o Ježišovom telesnom vzkriesení.

V grécky hovoriacich cirkevných obciach nachádzame predstavu, že Ježišovo zmŕtvychvstanie zahrnuje uchránenie jeho mŕtveho tela od rozkladu. V Petrovej reči zástupom čítame:

Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie (Sk 2,22-31).

Je nepravdepodobné, že by Ježišov hrob bol neznámy alebo že učeníci si ho splietli. Evanjeliá jednomyseľne informujú, že Jozef z Arimatey (a Nikodém, takto evanjelista Ján) pochovali Ježišovo telo do hrobu pre jedného mŕtveho a jeho miesto bolo známe kruhu Ježišových učeníkov (Mt 27,1–8; Mk 15,42–47; Lk 23,50–56; Jn 19,38–42).

Ježišovo zmŕtvychvstanie a s ním spojené zoslanie Ducha (Jn 20,22n; porov. 1Kor 12–14; Sk 2) viedlo k založeniu Cirkvi ako Božieho ľudu Novej zmluvy, ktorý slávi krst (Mt 28,19; porov. 1 Kor 12,13) a Pánovu hostinu (1 Kor 11,20.23–29; 10,16 n) a je mu zverené odpúšťanie hriechov (Jn 20,23), slovo a služba zmierenia (2 Kor 5,18nn).

Na základe Duchom pôsobeného spojenia so Zmŕtvychvstalým sa Cirkev nazýva Kristovým „telom“ (1 Kor 12,12n.27; Rim 12,5).

V spojení s nanebovstúpením Ježišovo zmŕtvychvstanie zjavuje jednotu Syna s božským Otcom v nebi a je základom eschatologickej vlády Syna.

Táto vláda zahŕňa Kristov druhý príchod a s ním spojenú Kristovu funkciu sudcu živých i mŕtvych na konci čias.

Vďaka zmŕtvychvstaniu má Kristus jedinečným spôsobom podiel na Božej moci. To sa vyjadruje nielen vo vzývaní ako Pána (Kyrios), ale takisto v uctievaní zmŕtvychvstalého Pána (Fil 2,10; porov. Lk 24,52; Mt 28,9.17; Jn 20,28).

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 04.06.2020

  • Modlí sa o. Ján Krupa.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
  • Za zosnulého svokra Vojtecha, ktorý nás opustil už pred 23 rokmi. Zuzana
  • Za babku Anku, za silu a trpezlivosť znášať chorobu a ťarchu každodennej bolesti. Vnučka Betka
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.