TopTip

Ježišovo ohlasovanie a nasledovanie Ježiša

Ježišovo ohlasovanie a nasledovanie Ježiša

V centre Ježišovho pôsobenia stojí ohlasovanie Božieho kráľovstva. Táto téma je dobre známa už od doby poexilových prorokov. Nový je prísľub bezprostrednej blízkosti, ba prítomnosti Božej vlády: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo“ (Mk 1,15). Kázanie Jána Krstiteľa o súde ešte stavalo celý Izrael (nielen helenistický pohanský svet) do protikladu k Božej vláde.

Ježiš vystúpi s nárokom, že v jeho slove a diele sa začína bezprostredne Božia vláda: Sprítomňuje sa v uzdravovaní chorých a vo vyháňaní démonov (Lk 7,22n; porov. Lk 11,20), v jeho ohlasovaní, medzi iným v podobenstvách (Mk 4,30-32; Lk 13,18n; Mt 13,44.45n), v jeho posolstve o Božej dobrote a ochote odpúšťať, ktorá je hmatateľná v Ježišovom konkrétnom venovaní sa colníkom a hriešnikom (Mk 2,15-17; Lk 15,4-7), v moci, ktorou aj proti znalcom Písma vykladá a napĺňa židovský zákon (Mk 7,1-23; Jn 8,1-11; Mk 2,23-28), a v neposlednom rade v tom, ako skrze oslovenie „Abba“ zakladá nový vzťah s Bohom (Mk 14,36; Mt 6,9-13; Lk 10,21).   

Nasledovanie Ježiša

Ježiš, ktorý žil v židovskom spoločenstve a zásadne uznával zákon, kult a zbožnosť, zozbieral okolo seba prívržencov: ľudí, ktorí verili v blízkosť Božieho kráľovstva v Ježišovom slove a diele a nasledovaním samotného Ježiša sa dostali do tejto blízkosti. Nasledovanie sa chápalo sčasti doslovne: Niektorí zdieľali s Ježišom neistú putujúcu existenciu (Mt 16,24; 19,16-22). Iní zostali vo svojom obvyklom životnom rámci a uskutočňovali Božiu vládu v podmienkach vidiecky štruktúrovaných území Palestíny (porov. prijatie Ježiša u Petra, Mt 8,14; u Márie a Marty, Lk 10,38nn; u Šimona Malomocného, Mk 14,3nn. Miesta ako Mk 13,14nn; Mt 17,24nn; Mk 10,2nn; 10,13nn takisto predpokladajú „miestne spoločenstvá“).

Ježišovo zbierajúce hnutie, ktoré zachytávalo najmä tzv. malých ľudí, bolo nesené obidvoma hnutiami, koncočasovým putujúcim radikalizmom i usadenými veriacimi v Ježiša. Oni všetci boli presvedčení, že JAHWE už nastolil medzi nimi svoju definitívnu vládu (porov. Mt 12,46-50; 18,1-4; 20,24-28).

Medzi Ježišovými prívržencami sa zdajú byť niektorí učeníci uprednostňovaní, zaiste skupina troch - Peter, Ján a jeho brat Jakub (Mt 17,1-9; Mt 26,36-46) - a azda aj „Dvanásti“ (Mt 10,1-4). Nemalý bol počet žien nasledujúcich Ježiša, z ktorých niektoré so spomínajú po mene (Mk 15,40-41; Lk 8,1-3). Novozákonná tradícia informuje o ženách ako verných Ježišových sprievodkyniach pri Ukrižovaní a Uložení ho hrobu a ako o prvých svedkoch prázdneho hrobu.

Evanjelia nepripúšťajú žiadnu pochybnosť o tom, že Ježiš svojím posolstvom narazil na odpor. Napätia sa zakladali na rozličných mesiášskych očakávaniach a musíme ich vnímať aj v súvislosti s nepokojnou situáciou v dobovej Palestíne. Tieto napätia nakoniec viedli k smrti Ježiša z Nazareta na kríži. Pod dojmom tohto násilného konca života sa zdalo, že tento koncočasový Prorok stroskotal. Nádeje a očakávania jeho prívržencov zostali nenaplnené; zdalo sa, že jeho zozbierané hnutie dospelo k záveru...  

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.