TopTip

Nedeľné zamyslenie biskupa Františka Rábeka: S dôverou kráčať za Ježišom ako naším vodcom

Nedeľné zamyslenie biskupa Františka Rábeka: S dôverou kráčať za Ježišom ako naším vodcom

Na 2. pôstnu nedeľu vám ponúkame zamyslenie Mons. Františka Rábeka, vojenského ordinára.

Celkom iste sa pri žiadnej púti vo Svätej Zemi nevynechá ani výstup na horu Tábor v Galilei. Na tento 568 metrov vysoký vrch vedie kľukatá cesta. Na vrchole  stojí majestátna bazilika postavená na pamiatku udalosti premenenia Pána, o ktorej sme počuli v dnešnom evanjeliu.

Prečo nám Cirkev dáva na začiatku pôstneho obdobia čítať práve o tejto udalosti?

Ježiš Kristus bol  tým najlepším pedagógom. Pozýva nás, aby sme ho nasledovali, lenže na tejto ceste sú aj ťažšie a niekedy veľmi ťažké úseky. On bol akoby prvolezec a aj sám potreboval  istotu, že ide správne, potreboval pohľad na cieľ, ku ktorému  sa má dostať po ťažkej ceste utrpenia, poníženia a smrti. Ide na vrch – oddeľuje sa od ľudí, ide do ticha a samoty, prežíva chvíle rozhovoru s Bohom. Sväté písmo definuje Boha ako svetlo. A toto nadzemské svetlo, s ktorým Ježiš komunikuje, ktoré napĺňa jeho dušu, ho preniká  a prežaruje aj jeho telo. Podobne, ako kedysi, keď sa Mojžiš rozprával s Bohom, jeho tvár žiarila – tu hovorí so svojím nebeským Otcom sám Boží Syn a nielen jeho tvár, ale celé jeho telo, ba aj jeho odev sú prežiarené svetlom. Ježiš je novým Mojžišom. Ide k cieľu, ktorý mu ukazuje Boh; vedie k tomuto cieľu ľudí s Božieho poverenia a s Božou autoritou, ako viedol Mojžiš starozákonný ľud do prisľúbenej vlasti.

Apoštoli vidia pri Ježišovi veľké postavy Starého zákona, Mojžiša a Eliáša. Z toho môžu chápať, že Ježišova cesta je v zhode s tým, čo Boh oznamoval cez týchto veľkých prorokov. A aby mali apoštoli plnú istotu o tom, že sa na Ježiša, na jeho vedenie, môžu úplne spoľahnúť, zaznieva z oblaku, ktorý bol pre Židov symbolom Božej prítomnosti hlas nebeského Otca: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho.“

Ježiš má pred sebou jasný cieľ – vernosťou Otcovi, plnením jeho vôle, má dosiahnuť aj ako človek plné spoločenstvo s Bohom, účasť na Božom živote, čo sa udeje pri zmŕtvychvstaní. Zostupuje dolu, do každodennej reality, aby tam – napriek nevere ľudí, napriek odmietaniu, nenávisti, napriek utrpeniu a smrti, vernosťou Otcovi šiel k tomuto cieľu.

Kým tento cieľ nedosiahne, dovtedy majú apoštoli mlčať o udalosti na vrchu Tábor. Tento zážitok ich má však posilniť vo viere, že aj keď sa budú diať s Ježišom veľmi zlé veci, keď ho ľudia odmietnu a potupia, keď na ňom nebude vidieť nič z tej slávy, predsa, stále platí o ňom, že uskutočňuje dielo, ktoré Boh oznámil cez Mojžiša a Eliáša, že je Božím milovaným Synom, že ide k cieľu, ktorým je zmŕtvychvstanie.

Vieme, že títo apoštoli , ako aj ich ostatní kolegovia, išli za Ježišom až do Jeruzalema, až na Olivovú horu, z ktorej sa však od neho rozutekali, keď ho prišli zatknúť. Potom sa zdalo, že Ježiš úplne stroskotal, veď zomrel potupnou smrťou na kríži a skončil v hrobe. Predsa však táto udalosť z hory premenenia zostala. Najmä v srdci apoštola Jána ako malý žeravý uhlík pod popolom, ktorý sa rozhorel, keď na veľkonočné ráno našiel spolu s Petrom otvorený hrob a poskladané pohrebné plachty. „Videl to a uveril“. Túto predtuchu potvrdili potom zjavenia vzkrieseného Pána.

Aj my sme v pôstnom čase pozvaní dôslednejšie nasledovať Krista, obnoviť si naše krstné povolanie tak, aby sme na Veľkú noc mohli s odhodlanou vierou vyjadriť pri našom obnovení krstných sľubov rozhodnutie nasledovať Krista, aj keby tá cesta za ním viedla cez rozličné úskalia – s istotou, že on nás spoľahlivo povedie týmto životom k účasti na jeho zmŕtvychvstaní a sláve. Aby sme mu dôverovali, aby sme si boli istí, že nás vedie On, ktorý je večným Božím Synom, ktorý uskutočnil Boží plán a že cieľom tejto cesty je dosiahnutie účasti na sláve Zmŕtvychvstalého - preto je dôležité zastaviť sa pri udalosti premenenia.

Podobné články

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 0 €

Celková čiastka

5000 €

Zostávajúci čas

30 dní

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies