TopTip

Zo zahraničia
Nová sekcia Štátneho sekretariátu Svätej stolice

Nová sekcia Štátneho sekretariátu Svätej stolice

Apoštolská nunciatúra na Slovensku

Počas nedávnych dní informoval Štátny sekretariát Svätej stolice o tom, že sa Svätý otec rozhodol ustanoviť tretiu sekciu tohto sekretariátu pod názvom „Sekcia pre personál diplomatických zastupiteľstiev Svätej stolice“.

Doposiaľ mal Štátny sekretariát dve sekcie: pre všeobecné záležitosti a pre vzťahy so štátmi. Najnovším rozhodnutím hlavy cirkvi sa tak modifikuje apoštolská konštitúcia sv. Jána Pavla II. Pastor Bonus z roku 1988, v ktorej 40. článku sa doslova uvádza, že Štátny sekretariát, v čele ktorého stojí kardinál štátny sekretár, obsahuje „dve sekcie, a to sekciu pre všeobecné záležitosti pod priamym riadením substitúta, pomocného asesora, a sekciu pre styky so štátmi pod vedením vlastného sekretára a pomocného podsekretára. V tejto druhej sekcii je prítomná skupina kardinálov a niektorých biskupov“.

Ako sa píše v tlačovej správe publikovanej k tomuto kroku, František týmto rozhodnutím posilnil súčasný úrad delegáta pre pápežské zastupiteľstvá. Zmyslom novozriadenej tretej sekcie bude zabezpečiť starostlivosť o personál apoštolských nunciatúr Svätej stolice a prejavovať tak ich „záujem a blízkosť“. Za týmto účelom bude môcť vedúci spomínanej sekcie pravidelne navštevovať jednotlivé pápežské zastupiteľstvá.

Pápež zároveň rozhodol aj o personálnom obsadení tejto novej sekcie. Povedie ju delegát pre pápežské zastupiteľstvá, ktorým je aktuálne Mons. Jan Romeo Pawlowski, 57-ročný poľský titulárny arcibiskup, ktorý v službách Štátneho sekretariátu pôsobí od roku 2015, pričom predtým pôsobil ako apoštolský nuncius v Republike Kongo a v Gabone.

Nová sekcia sa bude zaoberať výlučne otázkami týkajúcimi sa osôb pracujúcich v diplomatických službách Apoštolského stolca alebo tých, ktorí sa na ňu pripravujú: ich výberom, počiatočnou i trvalou formáciou, životnými a pracovnými podmienkami, služobným postupom, povoleniami a pod. Pri vykonávaní tejto funkcie bude mať tretia sekcia primeranú autonómiu a zároveň bude úzko spolupracovať s oboma doposiaľ existujúcimi sekciami.

 

Noví pomocní biskupi pre Rím

Okrem tohto rozhodnutia pápež vymenoval aj dvoch nových pomocných biskupov pre svoju vlastnú Rímsku diecézu. Stali sa nimi jezuita páter Daniele Libanori, ktorý je v súčasnosti rektorom Kostola sv. Jozefa Robotníka v Ríme a diecézny kňaz Paolo Ricciardi, farár rímskej Farnosti San Carlo da Sezze. Páter Libanori v minulosti pôsobil ako rektor hlavného jezuitského kostola v Ríme Chiesa del Gesù a bol členom Kancelárie stálej formácie kléru v Rímskej diecéze. Otec Ricciardi, pôvodom z Ríma, vyštudoval na Pápežskej univerzite Gregoriana a má za sebou dlhoročnú skúsenosť v rôznych farnostiach, ale aj v poradných orgánoch Rímskej diecézy.

František taktiež pred pár dňami vymenoval generálneho relátora a dvoch špeciálnych sekretárov pre 15. riadne generálne zhromaždenie biskupskej synody, ktoré sa bude konať v Ríme v októbri budúceho roka na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ od stredy 3. októbra 2018 do nedele 28. októbra. Generálnym relátorom sa stal arcibiskup brazílskeho hlavného mesta Brasilia, kardinál Sergio Rocha, ktorý zároveň pôsobí ako predseda Brazílskej konferencie biskupov. Za špeciálnych sekretárov boli menovaní jezuita Giacomo Costa a salezián Rossano Sala. Menovanie bolo zverejnené po skončení zasadnutia Rady sekretariátu biskupskej synody v dňoch 16. a 17. novembra. Menovanie dvoch špeciálnych sekretárov je v súlade so štatútom Biskupskej synody, pričom táto funkcia môže byť zverená aj cirkevným osobám, ktoré nie sú biskupmi.

 

Foto: Ľuboš Pilc

Podobné články

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 18.07.2018

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na júl: Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.
  • Úmysel KBS na júl: Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.
  • Modlí sa o. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen.
  • Za zdravie, za uzdravenie mojej duše a tela a za celkové uzdravenie, za nájdenie seba samého. Ľubomír
  • Za Božiu pomoc pre dcéru Veroniku, za šťastné donosenie dieťatka, za šťastný pôrod, za lekárov, nech ich ruky a myseľ vedie Pán, za zdravie bábätka a mamky a za ochrancu ich celej mladej rodiny, ako aj zaťa Paľa. Rodičia Hanka a Ján
  • Za telesné a duševné uzdravenie môjho ocka Jozefa, mamky Jany, bratov Martina a Petra a za manžela Tomáša. Nech je Pán Boh stále prítomný v našej rodine a pomáha nám chrániť sa od hriechu. Miroslava
  • Za uzdravenie zo závislosti od alkoholu pre švagra Františka, synovca Petra a kamaráta Dušana,za uzdravenie zo závislosti hry na automaty pre švagra Petra, za dar živej viery v našej rodine a za dcéru Viktorku, aby našla cestu k Bohu. Monika
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.