TopTip

Čo (ne)vieme o Cirkvi
O Ježišovi z Nazareta

O Ježišovi z Nazareta

Dejiny Cirkvi majú základ v Ježišovi z Nazareta. Jeho život a pôsobenie sú obšírne opísané v novozákonnom písomníctve. Výskum Ježišovho života je úplne odkázaný na tieto prakresťanské správy, ktoré však majú vlastnú povahu. Ich zámerom nie je jednoducho historické spravodajstvo, ale svedectvo viery v službe ohlasovania a budovania spoločenstva. Čo evanjelia ponúkajú z dejín, to je už interpretovanými dejinami, v ktorých je neoddeliteľne zmiešaný „ohlasujúci Ježiš“ s „ohlasovaným Ježišom“. Úplná biografia sa z toho nedá zrekonštruovať.

Ježiš z Nazareta sa narodil v rokoch 6 – 4 pred naším letopočtom. Lk 3,1 referuje o vystúpení Jána Krstiteľa „v pätnástom roku vlády cisára Tibéria“, t.j. v 25/26 (alebo 28/29). S tým a s Ježišovým krstom spájajú evanjeliá začiatok Ježišovho verejného pôsobenia (Mt 3, 13 – 17; Mk 1, 9 – 11; Lk 3, 21n; Jn 1, 32-34). Ako dlho pôsobil Krstiteľ, kým Ježiš k nemu prišiel, nie je známe. Ježišov vzťah ku Krstiteľovi a jeho kruhu zostáva nejasný, neisté je aj to, ako dlho sa Ježiš venoval verejnému pôsobeniu: synoptici referujú o jednom, Ján o troch sviatkoch Paschy, ktoré Ježiš zažil počas svojho verejného vystúpenia (Jn 2, 13. 23; 6, 4; 11, 55).

Podľa všetkých štyroch evanjelií Ježiša ukrižovali v piatok, na začiatku sviatku Paschy, pričom Ján uvádza prípravný deň na sviatok Paschy (13, 1; 19,31), teda 14. Nisan, naproti tomu synoptici samotný sviatok Paschy (Mt 26, 17; Mk 14, 12; Lk 22, 7), 15. Nisan. Ak vezmeme do úvahy odkazy z celého Nového zákona k začiatku Ježišovho verejného pôsobenia (Lk 3, 1n; Jn 2, 20), k Pavlovmu obráteniu a biografii a k Apoštolskému koncilu v porovnaní s historicky známymi údajmi (Pilát bol 26 – 36 miestodržiteľom, Kaifáš 18 – 36 veľkňazom, Galio 51/52 prokonzulom Korintu), potom sa dá 7./8. apríl roku 30 (alebo 31) označiť za pravdepodobný deň Ježišovej smrti. Avšak existujú aj iné pokusy o datovanie (medzi 27 a najneskôr 35).  

Ježišovo ohlasovanie

V centre Ježišovho pôsobenia je ohlasovanie Božieho kráľovstva. Táto téma ako taká je známa od času poexilových prorokov. Nový je prísľub bezprostrednej blízkosti, ba prítomnosti Božej vlády: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo“ (Mk 1,15). Ešte kázanie Jána Krstiteľa o súde stavalo celý Izrael (nielen helenisticko-pohanský svet) do protikladu k Božej vláde.

Ježiš vystúpi s nárokom, že v jeho slove a diele sa začína bezprostredne Božia vláda: Sprítomňuje sa v uzdravovaní chorých a vyháňaní démonov (Lk 7, 22n; porov. Logion Lk 11, 20), v jeho ohlasovaní, a medzi iným v podobenstvách (Mk 4, 30 - 32; Lk 13, 18n; Mt 13, 44.45 n), v jeho posolstve o Božej dobrote a ochote odpúšťať, ktorá je hmatateľná v Ježišovom venovaní sa colníkom a hriešnikom (Mk 2, 15 – 17; Lk 15, 4 – 7), v moci, ktorou, aj proti znalcom Písma, vykladá a napĺňa zákon (Mk 7, 1 – 23; Jn 8, 1 – 11; Mk 2, 23 – 28), a v neposlednom rade v tom, ako skrze oslovenie „Abba“ zakladá nový vzťah s Bohom (Mk 14, 36; Mt 6, 9 – 13; Lk 10, 21).

Zdroj: Karl Suso Frank. Lehrbuch der Geschichte der Alten Kirche, Paderborn 2002.  

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 01.10.2020

  • Modlí sa o. Ján Sabol.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
  • Za telesné a duševné uzdravenie ocka Jozefa, mamky Jany, bratov Martina a Petra, za manželov Tomáša a Mirku, za počatie zdravého bábätka. Nech je Pán Boh stále prítomný v našej rodine a pomáha nám chrániť sa od hriechu. Aby sme si stále boli nápomocní a držali spolu. Nech nám archanjel Michal pomáha bojovať proti zlému. Miroslava
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.