TopTip


Pestrosť v Katolíckej cirkvi

Pestrosť v Katolíckej cirkvi Rímsko- i gréckokatolícki biskupi na zasadnutí Konferencie biskupov Slovenka: Foto: TKKBS

V roku 2017, keď na zemi žilo 7408 miliónov ľudí, mali katolíci 17,7 percentný podiel na celosvetovom obyvateľstve. Z celosvetového hľadiska Katolícka cirkev s 1313 miliónmi veriacich (údaj za rok 2017) predstavuje najväčšiu kresťanskú konfesiu: 48,5% katolíkov žije v Amerike, 21,8% v Európe, 17,8% in Afrike, 11,1% v Ázii a 0,8% v Oceánii.

Katolícka cirkev je v súčasnosti tvorená dvadsiatimi štyrmi cirkvami sui iuris (svojho práva): ide o jednu západnú a dvadsaťtri východných katolíckych cirkví. Len okolo 18 z 1313 miliónov katolíkov sa dnes hlási k východným katolíckym cirkvám.

Pojmom východné katolícke cirkvi sa označujú východné cirkvi, ktoré sú v plnom cirkevnom spoločenstve s Rímskou cirkvou, ale uchovávajú si vlastný obrad.

Pod pojmom obrad sa myslí jedinečný spôsob, akým určité spoločenstvo veriacich vníma, vyjadruje a prežíva svoj život v rámci tajomného Kristovho tela. Kresťanský Východ nechápe pod obradom len liturgické dedičstvo, ale aj dedičstvo teologické, duchovné a disciplinárne. Iným slovami, pod obradom sa nemyslí len liturgia, ale komplexná tradícia. Obrad zahŕňa aj kánonickú disciplínu, mníšstvo, umenie, architektúru, duchovnú hudbu, a čo treba zdôrazniť, obrad zahŕňa osobitného ducha, ktorý utváral túto tradíciu a je pre ňu podstatný.

Petrosť v Katolíckej cirkvi z obradového hľadiska

V Katolíckej cirkvi jedna cirkev oslavuje trojjediného Boha podľa latinského obradu, štrnásť cirkví podľa byzantského obradu, jedna cirkev podľa koptského obradu, dve cirkvi podľa etiópskeho obradu, tri cirkvi podľa západosýrskeho obradu, dve cirkvi podľa východosýrskeho obradu a jedna podľa arménskeho obradu.

Latinský obrad: Rímskokatolícka cirkev/Katolícka cirkev latinského obradu

Byzantský obrad: (Gréckokatolícke cirkvi) Cirkev albánska; Cirkev bieloruská; Cirkev bulharská; Cirkev grécka; Cirkev chorvátska; Cirkev italo-albánska; Cirkev macedónska; Cirkev maďarská; Cirkev melchitská; Cirkev rumunská; Cirkev rusínska; Cirkev ruská; Cirkev slovenská; Cirkev ukrajinská

Koptský obrad: Cirkev koptská

Etiópsky obrad: Cirkev etiópska; Cirkev eritrejská

Západosýrsky obrad: Cirkev maronitská; Cirkev sýrska; Cirkev sýrsko-malankarská

Východosýrsky obrad: Cirkev chaldejská; Cirkev sýrsko-malabarská

Arménsky obrad: Cirkev arménska

 

Cirkev sui iuris - svojho práva

Západná cirkev sa riadi Kódexom kánonického práva (CIC), ktorý vstúpil do platnosti v roku 1983. Cirkevný život východných katolíckych cirkví sa riadi Kódexom kánonov východných cirkví (CCEO), ktorý vstúpil do platnosti v roku 1991. Na základe tohto kódexu sa východné katolícke cirkvi delia do štyroch kategórií: patriarchálne cirkvi, väčšie arcibiskupské cirkvi, metropolitné cirkvi sui iuris a ostatné cirkvi sui iuris.

Na Slovensku katolíci oslavujú Boha v latinskom i byzantskom obrade.

Rímskokatolícka cirkev na Slovensku

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 má Rímskokatolícka cirkev 3 347 277 veriacich (= približne 62 % obyvateľov Slovenska). Je rozšírená na celom území Slovenska a skladá sa z dvoch cirkevných provincií:

Západná provincia: Bratislavská arcidiecéza – arcibiskup Stanislav Zvolenský; Trnavská arcidiecéza – arcibiskup Ján Orosch; Banskobystrická diecéza – biskup Marián Chovanec; Nitrianska diecéza – biskup Viliam Judák; Žilinská diecéza – biskup Tomáš Galis.  

Východná provincia: Košická arcidiecéza – arcibiskup Bernard Bober; Spišská diecéza – biskup Štefan Sečka; Rožňavská diecéza – biskup Stanislav Stolárik.  

Najvyššími predstaviteľmi Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku sú biskupi, ktorí sú združení v Konferencii biskupov Slovenska (KBS). Slovensko má tiež jedného žijúceho kardinála, Jozefa Tomka (*1924).

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

Pri sčítaní ľudu v roku 2011 sa ku gréckokatolíckej cirkvi prihlásilo 206 871 veriacich, čo predstavuje 3,83% obyvateľov Slovenskej republiky.

Túto metropolitnú cirkev sui iuris tvoria: Prešovská archieparchia – archieparcha Ján Babjak; Košická eparchia – eparcha Milan Chautur; Bratislavská eparchia – eparcha Peter Rusnák; Torontská slovenská eparchia – eparcha Marián Andrej Pacák.

Biskupi eparchií, ktoré sú súčasťou Prešovskej metropólie, vytvárajú Radu hierarchov, ktorá sa pravidelne schádza a zabezpečuje synodálne riadenie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Gréckokatolícki biskupi pôsobiaci na Slovensku sú riadnymi členmi aj Konferencie biskupov Slovenska.

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 28.01.2021

  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na január: Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.
  • Úmysel KBS na január: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.
  • Modlí sa o. Pavol Jurčaga.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
  • Za zdravie a Božiu pomoc pre ocka. Jozef
  • Za obrátenie. Jano
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.