TopTip

Z domova
Počet detí využívajúcich smartfóny rastie

Počet detí využívajúcich smartfóny rastie zdroj foto: pexels.com

Väčšina detí v 19 európskych krajinách používa svoje smartfóny „denne“ alebo „takmer vždy“. Oproti podobnej štatistike z roku 2010 ide o výrazný nárast.

Čas, ktorý deti trávia každý deň online, sa v niektorých krajinách takmer zdvojnásobil. Stále sa však ukazuje ako potrebné, aby deti dostávali rady od rodičov, učiteľov alebo priateľov o tom, ako sa správať bezpečne online. O negatívnej skúsenosti na internete deti väčšinou hovoria s priateľmi alebo rodičmi a len zriedka to povedia učiteľom alebo odborníkom určeným na pomoc v týchto záležitostiach.

Správa uverejnená pri príležitosti  Dňa bezpečného internetu tiež ukazuje, ako sa čas strávený online pohybuje medzi približne dvoma hodinami denne (Švajčiarsko) a tri a pol hodinami (Nórsko). Nová správa, EU Kids Online 2020: Výsledky prieskumu z 19 krajín, mapuje riziká a príležitosti spojené s používaním internetu pre deti v Európe. Tímy zo siete EU Kids Online spolupracovali od jesene 2017 do leta 2019 pri realizovaní hlavného prieskumu 25 101 detí v 19 európskych krajinách.

Niektoré riziká sa vnímajú ako pozitívne aj negatívne

Celoeurópsky prieskum EU Kids Online mapoval online skúsenosti detí vo veku 9 – 16 rokov, vrátane kyberšikanovania, kontaktu so škodlivým obsahom, zneužívania údajov, nadmerného používania internetu, sextingu a stretnutia s neznámymi ľuďmi z internetu. Výskumníci tvrdia, že online aktivity nemožno jednoznačne definovať ako všeobecne pozitívne alebo všeobecne negatívne; tá istá aktivita môže pôsobiť pozitívne na jedno dieťa a negatívne na druhé dieťa. Jedným z takých príkladov je stretnutie sa s ľuďmi, ktorých deti spoznali na internete.  Medzi 5% (Francúzsko) až 25% (Srbsko) detí sa stretlo s niekým, koho predtým poznali iba online. Pre väčšinu z nich bolo stretnutie sa s novými ľuďmi pozitívne a vzrušujúce. Medzi 52% (Slovensko) až 86% (Rumunsko) detí, ktoré sa stretli s niekým, koho spoznali online, uviedlo, že po takomto stretnutí boli šťastné. Na druhej strane, v prípade  iných by takáto skúsenosť mohla vyvolať strach a potenciálnu ujmu. Vo väčšine krajín bolo menej ako 5% tých, ktorých skúsenosť s takýmto stretnutím celkom alebo veľmi rozrušila.

Nedostatok pomoci zo strany učiteľov a odborníkov

Medzi 7% (Slovensko) až 45% (Malta) detí uvádza, že v poslednom roku ich niečo na internete obťažovalo alebo znepokojilo. Väčšina z nich uviedla, že sa to stalo len sporadicky, iba niekoľkokrát do roka. Na otázku, ako sa vysporiadali s negatívnymi skúsenosťami, deti a dospievajúci uvádzali, že najčastejšie to povedali priateľom alebo rodičom, ale zriedka to povedali učiteľovi alebo odborníkovi, ktorého úlohou je pomáhať im v takýchto záležitostiach. Navyše, od 10 %  po 25 % detí uviedlo, že nikdy alebo takmer nikdy nedostali radu od rodičov, učiteľov alebo priateľov o tom, ako používať internet bezpečne.

Zistenia zo Slovenska

V porovnaní s inými krajinami v rámci Európy patrí Slovensko medzi krajiny s nižšou intenzitou prístupu do internetu, aktivít online a zároveň s nižšou mierou rizikových skúseností detí a dospievajúcich.

 • Každé piate dieťa a mladý človek  vo veku 9 – 17 rokov trávi na internete viac ako 4 hodiny počas školského dňa.
 • Množstvo času stráveného na internete narastá cez víkend, keď 33 % detí a dospievajúcich trávi počas dňa viac ako 4 hodiny na internete.
 • Množstvo času online sa významne nelíši v skupine chlapcov a dievčat.
 • Najviac detí, ktoré cez víkend trávia na internete viac ako 7 hodín, bolo vo vekovej skupine 13 – 14 rokov.

Hlavný motív pre používanie internetu je  zábava a sociálna interakcia, čo sa prejavuje v aktivitách ako pozeranie videí a používanie sociálnych sietí.

 • Takmer 65 % detí a dospievajúcich navštevuje sociálne siete denne.
 •  Na činnosti spojené so školou používa internet aspoň raz do týždňa 84 % detí a dospievajúcich.
 • Približne 47 % detí a dospievajúcich používa internet denne na komunikáciu s rodinou alebo priateľmi.
 • Na hranie online hier používa denne internet 55 % detí a dospievajúcich.

V kontexte sociálnej interakcie prostredníctvom internetu je zaujímavé zistenie, že 56 % detí vo veku 9 – 12 rokov navštevuje sociálne siete minimálne raz za týždeň napriek tomu, že vekový limit pre väčšinu  sociálnych sietí je 13 rokov. V tejto vekovej kategórii iba 20 % rodičov nepovoľuje deťom prístup na sociálne siete a až 62 % rodičov nijako neobmedzuje používanie rôznych aplikácií na komunikáciu napr. WhatsApp alebo Messenger. Dievčatá vo veku 9 – 12 rokov používajú sociálne siete častejšie ako chlapci.

Deti a dospievajúci sa počas svojich aktivít na internete môžu stretnúť  s potenciálne rizikovými situáciami, ktoré u nich môžu vyvolať rôzne reakcie.

 • Takmer 8 % detí a dospievajúcich malo na internete za posledný rok skúsenosť s niečím, čo ich obťažovalo alebo znepokojilo.
 • Dievčatá, staršie deti a dospievajúcich vo veku 15 – 17 rokov na internete niečo obťažovalo alebo rozrušilo častejšie ako ostatných.
 • Až 26 % detí a dospievajúcich o negatívnych skúsenostiach na internete nehovorí s nikým.
 • 6,4 % detí a dospievajúcich uviedlo, že  sa za posledný rok stali obeťami agresie.
 • Dievčatá a mladšie deti ťažšie znášali skúsenosť s kyberšikanovaním ako chlapci a staršie deti alebo dospievajúci.
 • 20 % detí a dospievajúcich sa za posledný rok stretlo so sexuálnymi obsahmi prostredníctvom zariadení umožňujúcich prístup na internet.
 • Z tých detí, ktoré sa so sexuálnymi obsahmi stretli,  bolo 20 % dosť až veľmi znepokojených.
 • Približne každé desiate dieťa a dospievajúci má skúsenosť, že od neho  niekto na internete za posledný rok žiadal intímne informácie.

Celkovo 21 % detí a dospievajúcich vo veku 11 – 17 rokov videlo na internete obsah týkajúci sa sebapoškodzovania; 10 % sa stretlo s obsahmi o spôsoboch spáchania samovraždy a 26 % malo skúsenosť  s obsahmi propagujúcimi anorexiu a bulímiu. Potvrdilo sa, že vystavenie sa jednému typu škodlivých obsahov zvyšuje pravdepodobnosť kontaktu aj s ďalšími typmi nebezpečných obsahov.

Pre viac informácií

Správa „EU Kids Online 2020: Výsledky prieskumu z 19 krajín“ aktualizuje a prehĺbuje poznatky o online živote dnešných detí a o tom, aké sú v tejto oblasti rozdiely naprieč Európou.

Celková správa za Slovensko je k dispozícii na http://rodinaamedia.ku.sk/publikacie/

Výskum EU Kids Online na Slovensku bol podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Národného projektu Podpora ochrany  detí pred násilím. Výskum realizuje Katolícka univerzita v Ružomberku a koordinátormi projektu sú Pavel Izrael, PhD. a Juraj Holdoš, PhD. z Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. 

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 20.09.2020

 • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na september: Aby nebolo drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a rozdeľovalo primerane a spravodlivo
 • Úmysel KBS na september: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym i duchovným hodnotám
 • Modlí sa o. Ján Krupa.
 • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
 • Za uzdravenie sestry Miroslavy zo Sobraniec. Brat Peter
 • Za Božiu ochranu pre moje dcéry na ich ceste do zahraničia a šťastný návrat domov
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.