TopTip

Z domova
Spevy počas púte v Krakove

Spevy počas púte v Krakove

Schola Cantorum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule zostavila v spolupráci s Rádiom Lumen spevy na 14. púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove. Ponúkame vám kompletný prehľad.

SPEVY POČAS PÚTE

Spieva Schola Cantorum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule pod vedením Matúša Olejníka, na organe hrá Štefan Štellmach.

ÚVODNÝ SPEV:
/:Otvorte Kristovi brány a nebojte sa: dokorán otvorte srdce láske nášho Pána:/

JKS: 194: Ježiš Kristus, Spasiteľ náš,

smrť premohol za nás, slávne z mŕtvych vstal, tým zlosť prekonal. Aleluja, aleluja, aleluja.

2. Sám bez hriechu sa narodil, z hriechu vyslobodil,
s Otcom zmieril nás, Vykupiteľ náš. Aleluja, aleluja, aleluja.

3. Oslavujme zmŕtvychvstanie tvoje, Kriste Pane:
česť ti vzdávame, vrúcne spievame. Aleluja, aleluja, aleluja.

4. Jezu Kriste, Spasiteľu, vyslyš Cirkev celú,
skrz jej vedenie daj nám spasenie. daj nám spasenie.
Aleluja, aleluja, aleluja.

SPEV POČAS PRÍPRAVY OBETNÝCH DAROV
/:Vtedy Pán cez nás osvecuje deň, Vtedy Pán cez nás obnovuje zem.:/

Naše dary, chlieb a víno sú ovocím obety,
ktorú Ježiš milostivo svojou krvou posvätil.
Ref. /: Si vinič dávajúci silu, len v tebe ratolesti žijú. :/ 2. Ježiš svojím zmŕtvychvstaním bránu nebies otvoril,
iba ten kto ide za ním, dostane sa k Otcovi. Ref.
3. Svätý Bože: vládca zeme, pomáhaš nám premôcť strach, úprimne ti ďakujeme za dar svetla v temnotách. Ref.

JKS: 210 – 6, 7

6.Víťaz pekla prehrozného, - pre radostné vzkriesenie - prijmi obeť ľudu svojho – za hriechov odpustenie, - ktorú ti tu prinášame - a s ňou vďakov činenie – Aleluja! dnes spievame - za dobyté spasenie.
7. S darom týmto i to málo, - ktorým v svete vládneme, - čo by nás to život stálo - srdečne ti dávame. - Pane, prijmi do milosti, - čo sme ti tu oddali, - daj, by sme aj vo večnosti - »Aleluja!« spievali.

SPEVY POČAS SVÄTÉHO PRIJÍMANIA
/: Toto je Telo a toto je Krv, čo dávaš za mňa na oltár, Spasiteľ môj, Pravý Boh za pokrm ľuďom sa dal, aby večný život v nás zachoval. :/

JKS: 278
1. Ó, láska, nádej, spása, - ó, Spasiteľu môj, - len tebe sa oddávam,
ty pravdy, dobra zdroj. - [:Za tebou, Bože, túžim - jak v noci, tak vo dne; - ranami srdca svojho - raň srdce dnes vo mne.:]
2. Tys' všemohúci Bože, - Pán sveta celého, - hľaď milostivo z neba –
tu na mňa hriešneho. - [:Tvoj Syn ma oslobodil - z rúk diabla, od hriechu – a dal mi dobrotivo - tú pravú potechu.:]
3. Jak by som nemiloval - jak by som nechválil - vždy teba, Jezu Kriste, - že si ma zachránil, - [:že si sa obetoval, - môj Kriste nevinný, -
a že si pre mňa zomrel, - môj poklad jediný.:]

/: Spievaj Pánovi, duša, spievaj: Aleluja, aleluja! Hosťa vzácneho v srdci vítaj, aleluja, aleluja! Bohu spievajme, aleluja! Vďaky vzdávajme, aleluja! :/

JKS: 202

1. Radujte sa, ó, kresťania, - z víťazstva preslávneho, - z podivného zmŕtvychvstania - Krista, Syna Božieho. - Aleluja, spievajme, - chvála buď mu srdečná, - od stvorenia radostného - jemu česť nekonečná!
2. Plesaj, nebo i tvár zeme - i hriešnici plesajme, - plesaj, všetko sveta plemä, - všetci chválu vzdávajme. - Aleluja, spievajme - Kristu z mŕtvych vstalému, - za milosť mu poďakujme, - Ježišovi drahému.
3. Ježišu, ty Kráľ jasnosti - ktorýs' slávne z hrobu vstal, - premohol si moc temnosti, - spasenie si svetu dal. - Pomáhaj nám, bezradným, - do neba, kde kraľuješ - s Bohom Otcom, s Duchom Svätým - a naveky panuješ.

On vstal z mŕtvych, aleluja, aleluja. On vstal z mŕtvych, Kristus náš Pán, aleluja.

JKS: 198

/: Ó slávny deň, s Kristom víťazom, radujme sa veseľme sa v ňom. Dnes je slávne vzkriesený Kristus náš Pán, je oslávený, Pána Boha chváľme aleluja. :/

Pán vyvýšený je nad všetkým najvyšší Kráľ – budem chváliť Ho. 

Pán vyvýšený je nad všetkým Najvyšší, - Jemu patrí česť.
Ježiš je Pán, On naveky Pravdou je, nebo a zem sa raduje v Jeho mene, Pán vyvýšený je nad všetkým najvyšší Kráľ

POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ

JKS: 195

1. Kristus celý zranený, - na kríži umučený, - od skonania dňa tretieho - slávne vstáva z hrobu svojho. - Aleluja, aleluja!
2. Dáva nám uistenie, - skrze svoje vzkriesenie, - že jak on vstal, tak vstaneme - a naveky žiť budeme. - Aleluja, aleluja!                                                                                  3. Kriste z mŕtvych vzkriesený, - by bol človek spasený, - daj, nech tvoje zmŕtvychvstanie - privedie nás k tebe, Pane! - Aleluja, aleluja!

:/ Sprav si ma, Pane, nástrojom, nech žiarim, nech žiarim, vždy pokoj tvoj. :/

/: Laudate Omnes gentes, laudate dominum. :/

Tantum Ergo

Ctíme túto Sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolená, bohoslužbu starodávnu nahraď nová, vznešená; pomôž zmyslom, ktoré slabnú,
/: viera s láskou spojená.:/
Otcu, Synu jedinému chvála buď a plesanie, sláva, moc a česť ich menu, tak tiež dobrorečenie; od obidvoch Poslanému /:rovnaké buď uctenie.:/ Amen.

ZÁVER

1. Keď žiaril a prekvital trinásty máj, zrel Kráľovnú Máriu fatimský kraj. R: /: AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA! :/
2. Len zbožné tri deti ju uvidieť smú a počuť ju v hodinu bezútešnú. R
3. Svet v krvi sa od vojny topil a mrel, lež Ježiša Matky hlas ľútosťou znel. R 4. To pre hriechy Boží hnev padá na zem, ja ružencom vaším ho uzmieriť chcem. R 

Podobné články

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 18.07.2018

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na júl: Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.
  • Úmysel KBS na júl: Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.
  • Modlí sa o. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen.
  • Za zdravie, za uzdravenie mojej duše a tela a za celkové uzdravenie, za nájdenie seba samého. Ľubomír
  • Za Božiu pomoc pre dcéru Veroniku, za šťastné donosenie dieťatka, za šťastný pôrod, za lekárov, nech ich ruky a myseľ vedie Pán, za zdravie bábätka a mamky a za ochrancu ich celej mladej rodiny, ako aj zaťa Paľa. Rodičia Hanka a Ján
  • Za telesné a duševné uzdravenie môjho ocka Jozefa, mamky Jany, bratov Martina a Petra a za manžela Tomáša. Nech je Pán Boh stále prítomný v našej rodine a pomáha nám chrániť sa od hriechu. Miroslava
  • Za uzdravenie zo závislosti od alkoholu pre švagra Františka, synovca Petra a kamaráta Dušana,za uzdravenie zo závislosti hry na automaty pre švagra Petra, za dar živej viery v našej rodine a za dcéru Viktorku, aby našla cestu k Bohu. Monika
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.