TopTip

Spoločenstvo SKALA pripravilo Deň spoločenstva v N. Ruskove

Spoločenstvo SKALA pripravilo Deň spoločenstva v N. Ruskove

Spoločenstvo SKALA pripravilo na sobotu Deň spoločenstva v Novom Ruskove (okres Trebišov). Podujatie začne o 15:00 Molebenom k Presvätej Bohorodičke s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom. Počas neho kňazské a lídrovské rodiny prijímu doživotné záväzky. Následne zaznejú osobné svedectvá. Po nich budú športové a zábavné programy pre rodiny. Ako povedal pre TK KBS zakladateľ spoločenstva gréckokatolícky kňaz Peter Horváth, na podujatie príde približne 90 rodín. Záväzky sa podľa neho týkajú deviatich oblastí. “Osobná modlitba, manželská duchovnosť, evanjelizácia, princíp učeníctva, autorita vedenia, budovanie živých vzťahov v spoločenstve, desiatok, život v slobode Božieho dieťaťa, sloboda pre službu,” povedal.

Názov spoločenstva SKALA vyjadruje skutočnosť, že ide o Spoločenstvo Kňazských A LAických rodín. Ďalším námetom pre názov spoločenstva je biblický citát: „Nik nie je taký svätý ako Pán, niet Skaly, ako je náš Boh“ (1 Sam 2,2). Prvý zárodok dnešného spoločenstva je spojený s gréckokatolíckou kňazskou rodinou, ktorá túžila žiť svoju vieru spoločne s inými. Od roku 2004 sa začalo s týmto úmyslom stretávať niekoľko kňazských rodín na východe Slovenska. Postupne boli oslovené aj ďalšie gréckokatolícke kňazské rodiny, ktoré prechádzali procesom formácie. Tie potom od roku 2010 začali evanjelizačnú činnosť zameranú na rodiny kňazov i laikov. Dnes tvorí spoločenstvo SKALA približne sto rodín, z toho 15 kňazských. Laickými členmi sú gréckokatolíci, ako aj rímskokatolíci. V roku 2014 požehnal členov spoločenstva SKALA a listom odobril jeho činnosť vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Vedenie spoločenstva si uvedomilo, že najohrozenejšou bunkou spoločnosti i Cirkvi v súčasnej západnej kultúre je rodina. Z toho dôvodu je spiritualita spoločenstva zameraná na prehĺbenie života rodín podľa Božieho plánu. Spolužitie manželov v jednote, udržiavanie plameňa lásky s Kristom uprostred a rešpektovanie morálneho zákona vytvárajú skutočnú krásu života. V takejto atmosfére stabilnej a funkčnej rodiny sa prirodzene odovzdávajú tieto hodnoty aj deťom. Ďalším dôležitým cieľom popri duchovnej formácii je apologetická formácia rodín, reagujúca na aktuálne mätúce a protirečivé tendencie v postmodernej spoločnosti.  Podstatnými krokmi na ceste duchovnej obnovy rodín sú: pravidelný sviatostný život, spoločná modlitba v rodine, denné uvažovanie nad Svätým písmom a neustále čerpanie milostí zo sviatostného manželstva pre každodenný zápas o tvár vlastnej rodiny. 

Spoločenstvo každoročne organizuje duchovné obnovy podľa jednotlivých tém a stupňov formačného rastu. Po absolvovaní prvej tematickej obnovy je každá rodina (manželský pár) zadelená do kruhu 3-4 párov. Tam sa pod vedením kňaza – lídra počas celého roka prehlbuje v danej téme na pravidelných mesačných stretnutiach. Obyčajne dvakrát v roku je tzv. Deň spoločenstva, kde sa stretnú všetci členovia SKALY a majú celodenný prorodinný program. Počas roka (mimo prázdnin) je každú druhú nedeľu príležitosť na spoločnú modlitbu v rámci modlitieb zvelebenia. Tieto modlitby sú v nedeľu popoludní a sú otvorené pre širší okruh záujemcov. V poslednom čase sa rozbehol aj program s názvom Škola učeníctva, kde prebieha dvojročná formácia zrelých laických párov, vedúca k certifikátu cirkevnej autority.

Na čele spoločenstva je hlavný líder – o. ICLic, PaedDr. Peter Horváth, gréckokatolícky kňaz Košickej eparchie. V riadení mu pomáha lídrovský tím, čo je volený orgán z kňazov i laikov. V spoločenstve sa vyprofilovali špecifické komisie (služby) pre jednotlivé oblasti života spoločenstva. Každá pozostáva z vedúceho komisie a menšieho tímu spolupracovníkov. 

Pri existencii rôznych cirkevných i laických hnutí a spoločenstiev je legitímna otázka: čo je vlastnou charizmou spoločenstva SKALA? Už samotný fakt, že základom spoločenstva sú gréckokatolícke kňazské manželské páry napovedá, že ide o isté špecifikum v Cirkvi. Ženatí kňazi, ktorí vykonávajú duchovnú službu a súčasne žijú rodinným životom, sú do istej miery „raritou“. Súčasne sú obohatením pre celú Katolícku cirkev, ako konštatuje Druhý vatikánsky koncil (PO 16), lebo z praxe poznajú manželský a rodinný život a tak majú osobitné poslanie práve v pastorácii rodín. Spoločenstvo pri svojom záujme o komplexné dobro rodín neľpie na obradových rozdieloch ani nevytrháva rodiny zo života farností. Jeho zámerom je pozdvihnúť život veriacich rodín duchovne, mravne i ľudsky. Členovia a sympatizanti spoločenstva rešpektujú, že pri spoločných aktivitách sa liturgické slávenia i ostatné modlitby vykonávajú v byzantsko-slovanskom obrade.  

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 04.07.2022

  • O Božiu pomoc pre kňazov vo farnosti Topoľčany. (Henrieta)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.