TopTip

Novinka
Staňte sa patrónom Rádia LUMEN a vyhrajte pobyt v kúpeľoch Smerdžonka!

Staňte sa patrónom Rádia LUMEN a vyhrajte pobyt v kúpeľoch Smerdžonka!

Hlavná výhra v súťaži - pobyt pre 2 osoby na 2 noci v kúpeľoch Smerdžonka Červený Kláštor s liečebnými procedúrami

Na vlnách Rádia LUMEN sme si pre vás opäť pripravili súťaž pre patrónov Rádia LUMEN. Staňte sa našimi podporovateľmi - patrónmi a my vás v decembri odmeníme!

Ako na to?

Vyplňte prihlášku za patróna Rádia LUMEN na našom webe a odošlite nám ju, alebo si ju vyžiadajte na tel. čísle 048/471 08 31 v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30.

Čo môžete vyhrať?

Každý pracovný deň od 4.12. vyhlásime o 14:10 meno jedného nového patróna, ktorý sa ním stal za uplynulých 24 hodín. Výherca získa darčekovú kazetu liečivých bylinných čajov od výrobcu Agrokarpaty Plavnica.

Navyše, všetci patróni sú zaradení do súťaže o wellness pobyt pre dve osoby do kúpeľov Smerdžonka-Červený kláštor. Hlavná výhra môže byť udelená kedykoľvek počas trvania súťaže v rámci mesiaca december 2017. Z nášho vysielania často počujete slogan - Neviete ani dňa, ani hodiny - kedy vám zavoláme. A presne o to ide! Stať sa patrónom Rádia LUMEN čím skôr, pretože neviete kedy zavoláme možno práve vám a prekvapíme vás pobytom v kúpeľoch.

Ako zvýšiť svoje šance na výhru?

Počúvajte nás každý pracovný deň o 9:10 a 14:10 a dozviete sa viac! Vždy ráno vám povieme, či dnes nastal ten deň, keď budeme volať jednému z patrónov Rádia LUMEN, ktorého poteší hlavná výhra a vždy popoludní jedného z vás odmeníme bylinnými čajmi. Kľúčom k úspechu je byť pripravený a keď nastane deň D, čakať telefonát z Rádia LUMEN, aby vám hlavná výhra neunikla!

 

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Súťaž pre patrónov Rádia LUMEN je určená poslucháčom Rádia LUMEN. Do súťaže sa nesmú zapájať zamestnanci spoločnosti prevádzkujúcich vysielanie Rádia LUMEN a spolupracujúce osoby a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaže venujú, resp. súťaž usporiadavajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá splní všetky podmienky súťaže zverejnené vo vysielaní, alebo na webovej stránke www.lumen.sk. Podmienkou pre účasť v súťaži je minimálna veková hranica 18 rokov. Súťažiaci môže vyhrať maximálne raz za celé obdobie trvania súťaže.
Podmienky získania a odovzdania výhry
Výhercom sa stane osoba/osoby, ktorá/é riadne a najúspešnejšie splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é.  Ak sa výherca nemôže, alebo sa rozhodne z vlastnej vôle nezúčastniť sa wellnes pobytu, cenu môže venovať len ďalšej osobe uchádzajúcej  sa o výhru v súťaži. Cena nie je prenosná na iných rodinných príslušníkov. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním….), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote. Účasťou v súťaži súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.
Ochrana osobných údajov
Poslucháči prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Rádiu LUMEN svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t.j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä so zaznamenaním osobných údajov do písomnej alebo elektronickej formy, a aby boli tieto údaje uchované, a ďalej používané v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie súťaže, prípadne odovzdané partnerom dodávajúcim výhry (tovar, služby, výhody, bonusy, atď…), organizátorom, usporiadateľom, sponzorom, iným realizátorom súťaží a ich spolupracujúcim osobám. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov je neodvolateľný. Rádio LUMEN si vyhradzuje právo na používanie takto zistených údajov aj na ďalšie/iné marketingové účely rádia. Rádio LUMEN zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinnosti podľa zákona č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Výhra a výhody získané v súťaži nie právne vymáhateľné a rádio si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaže, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo poslucháčovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Rádio si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaže z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. Rádio LUMEN sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať poslucháčov o všetkých zmenách. Tieto všeobecné podmienky vstupujú do platnosti 5.6.2017

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Súťaž pre patrónov Rádia LUMEN je určená poslucháčom Rádia LUMEN. Do súťaže sa nesmú zapájať zamestnanci spoločnosti prevádzkujúcich vysielanie Rádia LUMEN a spolupracujúce osoby a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaže venujú, resp. súťaž usporiadavajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá splní všetky podmienky súťaže zverejnené vo vysielaní, alebo na webovej stránke www.lumen.sk. Podmienkou pre účasť v súťaži je minimálna veková hranica 18 rokov. Súťažiaci môže vyhrať maximálne raz za celé obdobie trvania súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stane osoba/osoby, ktorá/é riadne a najúspešnejšie splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é.  Ak sa výherca nemôže, alebo sa rozhodne z vlastnej vôle nezúčastniť sa wellnes pobytu, cenu môže venovať len ďalšej osobe uchádzajúcej  sa o výhru v súťaži. Cena nie je prenosná na iných rodinných príslušníkov. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním….), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote. Účasťou v súťaži súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

 

Poslucháči prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Rádiu LUMEN svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t.j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä so zaznamenaním osobných údajov do písomnej alebo elektronickej formy, a aby boli tieto údaje uchované, a ďalej používané v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie súťaže, prípadne odovzdané partnerom dodávajúcim výhry (tovar, služby, výhody, bonusy, atď…), organizátorom, usporiadateľom, sponzorom, iným realizátorom súťaží a ich spolupracujúcim osobám. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov je neodvolateľný. Rádio LUMEN si vyhradzuje právo na používanie takto zistených údajov aj na ďalšie/iné marketingové účely rádia. Rádio LUMEN zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinnosti podľa zákona č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Výhra a výhody získané v súťaži nie sú právne vymáhateľné a rádio si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaže, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo poslucháčovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Rádio si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaže z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. Rádio LUMEN sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať poslucháčov o všetkých zmenách. Tieto všeobecné podmienky vstupujú do platnosti 4.12.2017.

Podobné články

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 21.07.2018

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na júl: Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.
  • Úmysel KBS na júl: Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.
  • Modlí sa o. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen.
  • Za môjho ťažko chorého syna Petra, za jeho obrátenie, uzdravenie a návrat domov k svojim najbližším, za pokoj a požehnanie celej mojej rodiny. Mama
  • Za zdravie a Božie požehnanie pre moje dcéry Beátku a Julku, aby si našli dobrých veriacich manželov. Mama
  • Za zdravie babky. Dominika
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.