TopTip

Uplynulo 60 rokov od úmrtia biskupa zlatého srdca - P.P. Gojdiča

Uplynulo 60 rokov od úmrtia biskupa zlatého srdca - P.P. Gojdiča

Celá gréckokatolícka cirkev na Slovensku si dnes pripomína 60. výročie od úmrtia blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM. Vladyka Pavel zomrel 17. júla 1960 v deň svojich 72. narodenín v leopoldovskej väznici. Toto výročie si Prešovská archieparchia pripomenie slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú bude v sobotu 18. júla o 10:00 v jeho rodisku v Ruských Pekľanoch sláviť prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

Gréckokatolícky biskup Pavel Peter Gojdič sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch neďaleko Prešova v rodine gréckokatolíckeho kňaza Štefana Gojdiča a matky Anny, rod. Gerberyovej. Pri krste dostal meno Peter.

Základné vzdelanie nadobudol v Cigeľke, neskôr v Bardejove a v Prešove. Po získaní základného vzdelania v štúdiu pokračoval na gymnáziu v Prešove, ktoré ukončil maturitou v roku 1907. Počujúc Boží hlas, ktorý ho volal ku kňazstvu nastúpil na štúdium teológie v Prešove. Nakoľko dosahoval vynikajúce výsledky bol poslaný po roku na ďalšie štúdia do Budapešti.

Sviatosť kňazstva prijal z rúk prešovského biskupa Jána Vályiho 27. augusta 1911. 20. júla 1922 vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého na Černečej Hore pri Mukačeve a následne po obliečke prijal meno Pavel. Stalo sa tak pre jeho skromnosť, pokoru, túžbu žiť v askéze a tak slúžiť Pánu Bohu.

Božia vôľa však bola iná a tá ho predurčila na vysokú dušpastiersku úlohu v službe biskupa. Dňa 14. septembra 1926 bol menovaný za apoštolského administrátora Prešovskej eparchie. Pri svojej inštalácii za administrátora ohlásil program svojho apoštolátu: „S pomocou Božou chcem byť otcom sirôt, pomocníkom chudobných a tešiteľom zarmútených“.

Na biskupa bol Pavel Peter Gojdič konsekrovaný v Ríme 25. marca 1927. O dva dni neskôr, spolu s otcom biskupom Nyáradim, boli prijatí na osobnej audiencii Svätým Otcom Piom XI. Pápež daroval otcovi biskupovi Pavlovi zlatý kríž, ktorý mu podával so slovami: „Tento kríž je iba slabým symbolom tých veľkých krížov, ktoré na teba zošle Pán Boh, môj synu, v Tvojej biskupskej službe“.

Na svoju apoštolskú cestu si zvolil biskupské heslo: „Boh ľubov, ľúbim jeho! - Boh je láska, milujme ho!“ Ako biskup sa zaslúžil o povznesenie duchovného života kňazov a veriacich. Veľmi mu záležalo na správnom slávení bohoslužieb a dodržiavaní cirkevných sviatkov. V dôsledku nových pomerov zriaďoval nové farností ako napr. v Prahe, Bratislave, Levoči a inde. Vďaka jeho usilovnosti bol postavený v Prešove sirotinec, ktorý zveril sestrám služobniciam Nepoškvrnenej Panny Márie. Výrazné boli jeho aktivity v oblasti školstva, čo dokumentovalo založenie Gréckokatolíckeho gymnázia v Prešove v roku 1936. Podporoval aj učiteľskú akadémiu, seminár, internáty. Jeho biskupská služba sa niesla v duchu bratstva, lásky, a preto ho nazývali „biskupom zlatého srdca“.

Pri smutne známych okolnostiach Prešovského soboru dňa 28. apríla 1950, ktorým gréckokatolícka cirkev bola postavená mimo zákon a zároveň zakázaná jej činnosť, bol biskup Pavel Peter Gojdič zatknutý a internovaný. V dňoch 11. – 15. januára 1951 vo vykonštruovanom procese s tzv. vlastizradnými biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom bol biskup Gojdič odsúdený na doživotné odňatie slobody, zaplatenie dvestotisíc korún pokuty a odňatie všetkých občianskych práv. Potom nasledovali premiestňovania z jedného väzenia do druhého, ako napr. Praha-Ruzyň, Valdice, Ilava, Leopoldov. Biskup Gojdič bol vystavovaný fyzickému a psychickému nátlaku, bol ponižovaný, musel vykonávať najťažšie a najpodradnejšie práce. Za zradu svojej viery mu núkali okamžitú slobodu, ale vladyka Gojdič to neprijal.

Pri príležitostí jeho 70-tín mu do väzenia poslal telegram aj pápež Pius XII. Ubezpečil ho v ňom, že nezabúda na svojho hrdinského syna. Bol to pre otca biskupa skutočne jeden z najkrajších dní vo väzení.

Veľkou túžbou vladyku Gojdiča bolo, aby zomrel zaopatrený sviatosťami a v deň svojich narodenín. Obe túžby sa mu splnili.

Zaopatrený sviatosťami, kedy ho vyspovedal otec Alojz Vrána, ktorý Božím riadením bol krátko pred vladykovou smrťou premiestnený do spoločnej cely, odišiel do domu Otca 17. júla 1960, teda v deň svojich 72. narodenín vo väzenskej nemocnici v Leopoldove. Následne bol pochovaný bez akýchkoľvek pôct na väzenskom cintoríne v hrobe bez mena, pod väzenským číslom 681.

Vladyku Pavla Petra Gojdiča súdne rehabilitovali až 27. septembra 1990. In memoriam ho vyznamenali Rádom T. G. Masaryka II. triedy a Pribinovým krížom I. triedy.

4. novembra 2001 bol Pavel Peter Gojdič pápežom sv. Jánom Pavlom II. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vyhlásený za blahoslaveného. 27. januára 2008 bol v Bratislave blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi udelený titul Spravodlivý medzi národmi za nezištnú záchranu židov počas holokaustu.

V predvečer 15. výročia blahorečenia, 3. novembra 2016, bol v budove Čierneho Orla v Prešove uvedený v premiére dokumentárny film o blahoslavenom vladykovi s názvom Gojdič – Láska nadovšetko. 21. júla 2018 pri archijerejskej svätej liturgii v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove vyhlásil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, za účasti primátorky mesta Andrey Turčanovej, blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča za patróna mesta Prešov.

25. mája 2020 bola vladykovi Gojdičovi na múre leopoldovskej väznice slávnostne odhalená pamätná tabuľa. Slávnosti sa zúčastnil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, ktorý sa pri príležitosti 70. výročia zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu a 60. výročia mučeníckej smrti jej biskupa Pavla Petra Gojdiča oficiálne ospravedlnil za protizákonné a nedemokratické postavenie Gréckokatolíckej cirkvi mimo zákona, ktoré sa udialo 28. apríla 1950.

Blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi bolo za ostatných 19 rokov postavených 11 chrámov: v Prešove na Sídlisku III, v Olejníkove, Hanušovciach nad Topľou, Krásnom Brode, Kamenici nad Cirochou, Starej Ľubovni, vo Veľkých Kapušanoch a Ložíne. V Košiciach a Pinkovciach sa stal patrónom chrámu spoločne s blahoslaveným Metodom Dominikom Trčkom (gréckokatolícky kňaz, ktorý tiež zomrel vo väzení v Leopoldove v r. 1959) a v Bardejove na Vinbargu spoločne s blahoslaveným Vasiľom Hopkom (gréckokatolícky biskup, bývalý politický väzeň, ktorý zomrel v r. 1976).

Okrem toho je mu zasvätených viacero kaplniek (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Gréckokatolícka charita, a iné), taktiež je patrónom kňazského seminára, gymnázia a cirkevnej základnej školy s materskou školou v Prešove a taktiež je po ňom pomenovaná aj ulica v centre Prešova.

Blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič je jednou z najvýznamnejších osobností gréckokatolíckej cirkvi nielen na Slovensku, ale veľká úcta je mu prejavovaná aj v zahraničí.

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.