TopTip

Zo zahraničia
Vatikánsky týždenník: Nové normy cirkvi a Vatikánu

Vatikánsky týždenník: Nové normy cirkvi a Vatikánu

Svojím apoštolským listom motu proprio s názvom Communis vita z 19. marca 2019 s účinnosťou od 10. apríla pápež František rozšíril Kánon 694 CIC, ktorý hovorí o automatickom prepustení rehoľníka z inštitútu. Do textu pápež doplnil dôvod dlhodobého nelegitímneho pobytu mimo komunity. 

Na začatie procesu prepustenia rehoľníka podľa CIC postačuje šesť mesiacov nezákonnej neprítomnosti v rehoľnom dome, čo platí aj naďalej. Špecifická situácia je prípadoch, že sa dotyčný nezákonne vzdiali takým spôsobom, že ho dlhodobo nie je možné nijako vyhľadať. V takejto situácii podľa nového predpisu nastáva automaticky prepustenie po úradnom skonštatovaní nezákonnej absencie z rehoľného domu trvajúcej neprerušene jeden rok. 

Vyhlásenie o skutkovom stave vydané vyšším rehoľným predstaveným musí následne potvrdiť Svätá stolica alebo v prípade inštitútov diecézneho práva biskup hlavného sídla inštitútu. Dôvod rok trvajúcej nelegitímnej absencie sa pripája k doterajším dvom dôvodom automatického prepustenia člena rehole, ktorými sú všeobecne známe odpadnutie od katolíckej viery a uzatvorenie manželstva resp. pokus o jeho uzatvorenie i keď iba 
civilným spôsobom. 

Svätá stolica taktiež mesiac po skončení stretnutia venovaného ochrane maloletých v Ríme zverejnila tri dôležité dokumenty, ktoré odpovedajú na volanie po konkrétnosti v prístupe k zhubnému javu, akým je zneužívanie maloletých. Všetky tri dokumenty podpísala hlava cirkvi. Konkrétne ide o: zákon o ochrane maloletých vo Vatikánskom mestskom štáte, motu proprio, ktoré vzťahuje tieto normy na Rímsku kúriu a smernicu pre Vikariát Vatikánskeho mestského štátu.

Tento súbor právnych aktov posilňuje ochranu maloletých. František si prial, aby aj vďaka týmto normám dozrelo vo všetkých vedomie, že cirkev má byť stále viac bezpečným domovom pre deti a pre zraniteľné osoby. Dokumenty nesúce dátum 26. marca vstúpia do platnosti 1. júna tohto roku. Významné je v nich predovšetkým rozšírenie definície zraniteľných osôb, ktorých ochrana je postavená na rovnakú úroveň s maloletými. V prvom článku Zákona 297 Mestského štátu Vatikán sa špecifikuje, že „zraniteľná je každá osoba v stave choroby, fyzickej či psychickej nedostatočnosti alebo zbavenia osobnej slobody, ktorá skutočne obmedzuje schopnosť rozumieť alebo chcieť odporovať príkoriam, vrátane náhodných situácií." 

Medzi ďalšie dôležité novinky v rámci prijatých dokumentov patrí predĺženie premlčacej lehoty u trestného činu zneužívania na 20 rokov, ktoré sa začínajú počítať od dovŕšenia 18. roku poškodeného, ako aj stíhateľnosti opomenutia podať trestné oznámenie v prípade oboznámenia sa so sexuálnym deliktom alebo s iným nevhodným zaobchádzaním s 
neplnoletou osobou. 

Ďalšou novinkou je zriadenie zvláštnej služby sprevádzania obetí zneužívania v rámci Vatikánskeho riaditeľstva pre zdravotníctvo a hygienu, ktorá bude koordinovaná kvalifikovaným odborníkom. Obete teda budú mať možnosť obrátiť sa na niekoho so žiadosťou o pomoc, dostane sa im lekárskej a psychologickej asistencie a budú oboznámené so svojimi právami a spôsobom ich uplatnenia.

Nové predpisy sa týkajú aj výberu a prijímanie personálu Správy vatikánskeho štátu a Rímskej kúrie, kde sa bude požadovať potvrdenie o spôsobilosti kandidáta ku kontaktu 
s maloletými osobami. 

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 24.06.2019

 • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
 • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na jún: Za kňazov, aby sa striedmym a pokorným životom zasadzovali za účinnú solidaritu s najchudobnejšími
 • Úmysel KBS na jún: Aby sme mali dostatok duchovných povolaní a aby sme svojimi modlitbami vždy podporovali našich biskupov, kňazov, diakonov a zasvätených v ich službe
 • Modlí sa o. Ján Krupa.
 • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.