TopTip

Zo zahraničia
Vatikánsky týždenník: Ohlásený misijný október 2019

Vatikánsky týždenník: Ohlásený misijný október 2019

Ilustračná fotografia z minulosti

V deň liturgickej pamiatky na sv. Jána Pavla II. vyhlásil pápež František konanie mimoriadneho misijného mesiaca október, ktorý by sa mal konať práve v októbri roku 2019.

S týmto svojím úmyslom oboznámil Svätý otec kardinála Fernanda Filoniho, prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov vo svojom zvláštnom liste k 100. výročiu apoštolského listu Maximum illud pápeža Benedikta XV.

Cieľom pápeža Františka je oživiť vedomie tzv. misií ad gentes a s novým elánom sa chopiť misionárskej transformácie cirkevného života a pastorácie. Kardinála Filoniho, ktorý zároveň predsedá Pápežským misijným dielam, zároveň poveril prípravou tejto udalosti.

30. novembra 2019 uplynie sto rokov od spomínaného apoštolského listu, v ktorom jeho autor, Benedikt XV. upozornil cirkev na jej misionársku zodpovednosť. Stalo sa tak po skončení 1. svetovej vojny, kedy pápež vyzval k evanjeliovému prehodnoteniu cirkevných misií, ich očisteniu od koloniálneho nánosu a upusteniu od nacionalistických a výbojných zámerov, ktoré zapríčinili mnoho škôd.

 

Preklad liturgických a biblických textov

Pápež František nedávno napísal a verejne publikoval aj ďalší svoj list, a to datovaný na deň 15. október a adresovaný prefektovi Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinálovi Robertovi Sarahovi. Pontifik ním reaguje na prepracovaný komentár k nedávno vydanému motu proprio Magnum principium zameranom na preklad liturgických a biblických textov, ktorý mu kardinál Sarah zaslal ešte 30. septembra.

Pápež vo svojom liste predovšetkým potvrdzuje svoje „bratské poďakovanie“ za jeho prácu a dodáva: „Pretože nóta, Commentaire, bola publikovaná na niektorých webových stránkach a chybne pripísaná vašej osobe, láskavo žiadam, aby ste sa postaral o rozšírenie tejto mojej odpovede na tieto stránky a rozoslal ju všetkým biskupským konferenciám a členom konzultorov tohto dikastéria“. Svoje poznámky v liste pápež formuloval s cieľom vylúčiť do budúcnosti akékoľvek prípadné nedorozumenia, ktoré by sa týkali výkladu a interpretácie spomínaného motu proprio.

„Predovšetkým je potrebné zvýrazniť dôležitosť jasného rozdielu,“ píše pápež, „ktorý nové motu proprio ustanovuje medzi (výrazmi) recognitioconfirmatio, ako je to zakotvené v paragrafoch 2 a 3 kánonu 838, ktorých cieľom je zrušiť prax prijatú dikastériom pri vydaní inštrukcie Liturgiam authenticam. Túto prax chce nové motu proprio zmeniť. Nie je možné teda povedať, že recognitioconfirmatio sú prísne vzaté synonymá, alebo sú vzájomne zameniteľné, prípadne sú zameniteľné na rovine zodpovednosti Svätej stolice.“

František zdôrazňuje, že v skutočnosti nový kánon 838 prostredníctvom rozdielu medzi oboma výrazmi trvá na odlišnej zodpovednosti Apoštolského stolca a biskupských konferencií pri uskutočňovaní týchto dvoch úkonov. „Magnum principium už ďalej netrvá na tom, že preklady musia zodpovedať vo všetkých bodoch normám inštrukcie Liturgiam authenticam, tak ako sa to praktizovalo v minulosti. Z tohto dôvodu je potrebné jednotlivé články Liturgiam authenticam pozorne znovu pochopiť (...), aby bolo možné rozlíšiť to, čo kódex vyžaduje pre preklady a čo pre legitímne úpravy.“

 

Nová kniha rozhovorov s pápežom

Okrem týchto spomínaných pápežských listov bude už čoskoro v Argentíne zverejnená kniha rozhovorov s pápežom s názvom „Latinská Amerika“. Jej autorom je mladý uruguajský novinár Hermán Reyes Alcaide pôsobiaci v Ríme ako korešpondent argentínskej agentúry Télam. S  Františkom sa stretol v rozhovore po štyri razy v mesiacoch júl a august v Dome sv. Marty. Pontifik v tomto rozhovore predstavil nielen svoju víziu Latinskej Ameriky, ale taktiež svoj bezprostredný pohľad na úlohu Petrovho nástupcu. V dvestostránkovej knihe je rozhovor rozdelený do šiestich kapitol a doplnený o sedem prejavov, ktoré František predniesol pri návštevách v Brazílii, Ekvádore, Bolívii, Paraguaji, Kube, Mexiku a Kolumbii.

 

Vianočný strom z Poľska

Nie sú to však len udalosti týkajúce sa myšlienok pápeža Františka, ktoré v uplynulých dňoch dominovali správam z Vatikánu. Zaujímavou je nepochybne aj informácia týkajúca sa vianočnej tradície stromov na Námestí sv. Petra v Ríme. Vianočný strom príde tento rok do Vatikánu z Poľska. Pôjde o smrek vysoký 28 metrov. Daruje ho arcidiecéza Ełk, ktorej územie sa rozkladá v oblasti Mazurských jazier na severovýchode Poľska, známej svojimi prírodnými krásami. Zásielka so stromom má pred sebou 2000 km dlhú cestu naprieč Európou. Strom bude inaugurovaný 7. decembra. Zdobiť ho budú keramické ozdoby, ktoré vytvorili deti z onkologických oddelení talianskych nemocníc spolu so svojimi rodičmi v rámci terapie. Betlehem v strede námestia bude tento rok v rokokovom štýle podľa najstaršej neapolskej tradície. Pôjde o dar benediktínskeho územného opátstva Montevergine neďaleko Neapola.

Podobné články

Aktuálny program

  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 23.07.2018

 • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
 • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na júl: Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.
 • Úmysel KBS na júl: Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.
 • Modlí sa otec Pavol Jurčaga.
 • Za zdravie a vyriešenie problémov. Daniela
 • Za uzdravenie zo závislosti od alkoholu pre švagra Františka a Petra, synovca Petra, kamaráta Dušana, za uzdravenie zo závislosti na automatoch pre Petra, za dar živej viery v našej rodine a za dcéru Viktorku, aby našla cestu k Bohu. Monika
 • Za rodinu Bartošovú a za ich nenarodené bábätko, nech im Pán pomáha. Veronika
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.