TopTip

Novinky
Vyberáme z duchovnej poradne: Prečo ľudia nosia červené šnúrky?

Vyberáme z duchovnej poradne: Prečo ľudia nosia červené šnúrky? zdroj foto: pexels.com

Všimli ste si, koľkí nosia na ruke červené šnúrky? Vraj "proti urieknutiu" alebo "na ochranu". Téme sme sa venovali v našej online poradni na facebooku s exorcistom Matúšom Marcinom. 

V rozsiahlej odpovedi na otázku našej poslucháčky sa dozviete viac aj o tom, prečo by žiadny predajca nemal nidky predávať už požehnané náboženské predmety.

MAJÚ ČERVENÉ ŠNÚRKY MOC OCHRÁNIŤ NÁS?

Vaša otázka z duchovnej poradne:
Ako sa postaviť k červenému náramku s krížom, ktorý je údajne posvätený kňazom a predávaný ako "ochranný"...? Predsa nie samotný náramok nás ochraňuje, ale Kristus. Aký postoj zaujať?

Odpovedá o. Matúš Marcin, exorcista pôsobiaci na pútnickom mieste Klokočov:
O červených šnúrkach a náramkoch tu už bola reč, odporúčam si pozrieť archív, alebo pozrieť Katolícke noviny, ktoré taktiež o tomto fenoméne už dávno informovali. Keďže sa téma ustavične opakuje tak sa na ňu pozrime opäť a zopakujme si, prečo nie a ako sa k tejto problematike stavať. Aby sme pochopili význam, prečo nie, a prečo zo „zásady“ nenosiť červené šnúrky, tak si najprv pozrieme, ako to vníma tento svet. Nasledujúca stať je negatívnym príkladom toho, ako ľudia šalejú po niečom, čo nepoznajú, a čo je priam zázračné, bez toho, aby sa vôbec zamysleli nad pointou, podstatou toho všetkého. Takže čo píše tento svet: „VIETE, PREČO NIEKTORÍ ĽUDIA NOSIA ČERVENÝ POVRÁZOK NA ĽAVOM ZÁPÄSTÍ? ROZHODNE NEJDE O MÓDNY VÝSTRELOK. TENTO ČERVENÝ NÁRAMOK MÁ OVEĽA HLBŠÍ VÝZNAM, PRETOŽE JEHO PODSTATA VYCHÁDZA Z PRASTARÉHO MYSTICKÉHO ŽIDOVSKÉHO UČENIA – KABALY…
Pred čím všetkým vás teda môže táto červená šnúrka, ktorú si uviažete na ľavej ruke, ochrániť?

Šialenstvo po červených šnúrkach odštartovala Madonna
Pred niekoľkými rokmi sa s červenou šnúrkou na ľavom zápästí začala pravidelne ukazovať speváčka Madonna. Všetci si vtedy lámali hlavu, o čo ide. Práve táto speváčka odštartovala doslova “šialenstvo” po červených šnúrkach, ktoré začali nosiť celebrity aj bežní ľudia. Lenže červené náramky na ľavých zápästiach tu boli už dávno pred Madonnou, lebo už skôr ľudia verili v ich zázračnú moc.

Prečo nosiť červený náramok na ľavej ruke
Uviazanie červenej šnúrky na ľavej ruke má svoj význam. Prastaré mystické židovské učenie kabala hovorí, že práve do ľavej strany nášho tela prenikajú negatívne energie okolitého sveta. O ľavej ruke sa teda hovorí v tom zmysle, že ide o “ruku príjemcu”.

Práve červený náramok na ľavej ruke má blokovať všetku negatívnu energiu a karmu, ktorá sa na nás hrnie zvonku. Ak teda veríte v moc červenej šnúrky, môže to byť pre vás taký talizman, ktorý vás bude chrániť pred zlom, závisťou a ďalšou negatívnou energiou, ktorá by k vám mohla preniknúť od ľudí okolo vás.

Viete, že niektorí ľudia nosia červenú niť aj na pravej ruke. V tom prípade “neodháňa zlých duchov”, podľa zákona kabaly si skôr chcú prilákať bohatstvo, úspech a duševnú pohodu.

Červená farba a jej význam
Prečo musí mať vlnená nitka, povrázok alebo náramok zrovna červenú farbu? Červená je energiou Slnka a života. Okrem toho, že vás ochráni pred okolitou negatívnou energiou a karmou, tomu, kto ju nosí na ľavej ruke, dokáže vraj zahnať čierne myšlienky a ochrániť jeho samotného pred sklonmi k nedobrému správaniu (závisti, negatívnym myšlienkam a i.).....“ (https://presstv.sk/…/pokial-niekoho-uvidite-s-cervenou-snu…/ )

Takže takto „bombasticky“ svet núka svoje „čáry máry“ a ľudia neskúsení, či len nezaoberajúci sa hlbšou podstatou našej kresťanskej viery, napodobňujú svoje spevácky idoly a „bôžikov“ vôbec sa nezamýšľajúc nad tým, komu vlastne oni sami slúžia. Veď aj v Hollywoode je veľa hercov, spevákov, ktorý svoj život profesionálny i osobný zasvätili satanovi, len kvôli vidine úspechu slávy, moci a peňazí. Napodobňovať ich životný štýl, módu a bezbožnosť, je istá cesta do duchovnej záhuby. Ak teda kresťan uvidí v zdôvodnení nejakej veci slovník, ktorý nám núka energie slnka a života, karmu, čakry, kabala, talizman, ochranný amulet a im podobné frázy, mal by zbystriť pozornosť a lepšie sa pozrieť na zdroj článku, z ktorého čerpá svoje vedomosti. S najväčšou pravdepodobnosťou sa už pohybujete v iných pohanských náboženstvách či filozofiách, alebo nedajbože v oblasti ezoteriky, okultizmu, mágie, špiritizmu, alternatívnej medicíny. Ale kresťan a tobôž nie katolík, nemôže sedieť na dvoch stoličkách. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone, nemôžete prosiť o pomoc Pána a zároveň aj zlých duchov ( skrývajúcich sa za týmito náukami, či amuletmi ). Preto naše kresťanské a katolícke učenie odmieta akýkoľvek synkretizmus s pohanstvom a samozrejme s okultizmom a mágiou. Nás predsa nemôže chrániť šnúrka ako taká, ale nás chráni Ježiš, ktorý „smrťou smrť premohol“ ako spievame v tropári paschálnej nedele. Nás nechráni červená farba, ale nás chráni milosť Božia, ktorá je ku spaseniu potrebná. Je to jedna zo 6. hlavných právd našej viery, a ak toto popierame, tak potom celá diskusia je zbytočná. „Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi“ (Rim 6,8-11).

Byť mŕtvy hriechu, znamená aj byť mŕtvy pre všetko čo pochádza z mágie, okultizmu, špiritizmu... Nesmieme túžiť a už vôbec nesmieme žiť podľa toho, ako žije tento svet bez Krista. Šalieť sa za červenými šnúrkami, lebo ich nosí speváčka Madonna (podporujúca NWO, mágiu a okultizmus, amorálnosť... ), alebo ktorýkoľvek politik, spevák, herec, moderátor, či známa osobnosť, znamená zneucťovať Kristovu obetu, zavrhovať Jeho spasiteľské dielo, ktoré vykonal kvôli nám slabým a hriešnym. Veď práve kvôli tomu prišiel, aby nás zbavil klamstva modiel, aby si už nežil v klamstve ale v pravde, aby si sa neklaňal Slnku, Baálovi, Zeusovi ani Budhovi, ale aby si spoznal živého a pravdivého Boha, ktorý stvoril nebo a Zem. Boh nechcel, aby si nosil červené šnúrky na ochranu, lebo On sám ťa bude ochraňovať, On sám bude Tvojou spásou. Veľmi výstižne tieto dejiny spásy opisuje sv. Bazil Veľký, ktorého liturgiu sme v pôste slúžili. „Ale on neposlúchol teba, pravého Boha, svojho Tvorcu, dal sa zviesť ľstivým hadom a svojím vlastným hriechom si privodil smrť. A hoci si ho, Bože, podľa svojho spravodlivého rozhodnutia vyhnal z raja do tohto sveta a vrátil si ho do zeme, z ktorej bol vzatý, pripravil si mu spásu v znovuzrodení skrze tvojho Krista. Ty si sa celkom neodvrátil od svojho stvorenia ani si nezabudol, Dobrotivý, na dielo svojich rúk, ktoré si učinil, ale mnohorakým spôsobom si ho navštevoval pre svoju milosrdnú lásku. Prorokov si mu posielal a v každom pokolení si prejavoval svoju moc skrze svojich svätých, v ktorých si našiel zaľúbenie. Ústami svojich prorokov si nám ohlasoval a predpovedal, že nás chceš spasiť. Na pomoc si ustanovil zákon, anjelov si určil za ochrancov, a keď prišla plnosť času, prehovoril si k nám ústami svojho Syna, skrze ktorého si stvoril všetky veky. On je odblesk tvojej slávy a obraz tvojej podstaty, on všetko udržuje mocou svojho slova a rovnosť s tebou, Bohom a Otcom, nevlastní neprávom, lebo on je pravý večný Boh, ktorý sa pred vekmi zjavil na zemi a žil tu ako človek. Vtelil sa zo Svätej Panny a utajil sa, vezmúc na seba podobu sluhu, pripodobnil sa našej úbohosti, aby nás pripodobnil obrazu svojej slávy. A pretože skrze človeka vstúpil do tohto sveta hriech a pre hriech smrť, tvoj jednorodený Syn, ktorý je v tvojom lone, Bože Otče, blahosklonne sa narodil zo ženy, svätej Bohorodičky Márie vždy Panny, podrobil sa zákonu, odsúdiac hriech na vlastnom tele, aby každý, čo zomiera v Adamovi, ožil v tvojom jedinom Kristovi. Počas života na tomto svete dal nám spasiteľné prikázania, zbavil nás klamstva modiel a priviedol nás k poznaniu teba, pravého Boha a Otca. Urobil z nás pre seba vyvolený ľud, kráľovské kňazstvo, svätý národ. Očistil nás vodou a posvätil Duchom Svätým a dal seba samého ako výkupné za smrť, ktorej sme podľahli zapredaní hriechu.“

Ako by teda kresťan mohol nosiť na sebe takéto pohanské praktiky, veriac, že energia Slnka ma ochráni pred zlom, že tento talizman mi môže v živote priniesť šťastie, úspech, že tento pohanský „talizman, vás bude chrániť pred zlom, závisťou a ďalšou negatívnou energiou, ktorá by k vám mohla preniknúť od ľudí okolo vás“ ako sa písalo v tom svetskom časopise, ktorý sme spomínali na začiatku našej úvahy?! Neprišiel Kristus práve preto aby „zbavil nás klamstva modiel“ ako píše vo svojej liturgii sv. Bazil Veľký?

Pamätám si jeden prípad s červenou šnúrkou z mojej dávnejšej kňazskej praxe... Bolo to v Medžugorí. Spovedal som jednu mladú ženu a všimol som si červenú šnúrku na jednej ruke. Veľmi podrobne som jej vysvetlil, prečo by ju nemala nosiť a radšej by sa mala spoliehať na Krista a na Jeho pomoc. Veď samé Božie slovo nám hovorí, ak Boh s nami, koho sa mám báť? Žena prikyvovala, že rozumie a tak som sa nakoniec spýtal, či je ochotná si ju dať dole? Pozerala veľmi začudovane, čo od nej chcem. Snažil som sa jej vysvetliť že pokiaľ si ju nedá dole nemôžem jej dať kňazské rozhrešenie. Žena stále váhala. Prečo si ju nechcete dať dole? Pýtal som sa. Nosím ju už aspoň 15 rokov, znela odpoveď . Veľmi citlivo som sa snažil ju presvedčiť, nech si ju spokojne dá dole, nič sa jej nestane, a v budúcnosti ju bude chrániť Božia milosť. Žena bola nesmelá, akosi nechcela pochopiť že sa nedá aj žiť podľa Krista, aj podľa pohanstva. Keďže celkove jej spoveď bola naozaj veľmi úprimná, tak som sa jej snažil pomôcť. Povedal som. Môžem vám tu šnúrku dať dole? Veľmi nepresvedčivo prikývla a ja som sa naklonil cez kľakátko v spovednici a zo zápästia som tú červenú šnúrku pretrhol. To čo sa začalo diať v spovednici ma ale poriadne šokovalo a vystrašilo. Žena stratila dych, začalo ňou prudko triasť a vzápätí strácala vedomie. V prvej chvíli som ani nevedel čo robiť, takú reakciu som nečakal. Rýchlo som otvoril dvierka spovednice, aby sa mohla nadýchnuť a snažil som sa ju prebrať k životu. Žena začala prudko dýchať, akoby sa práve teraz vynorila spod vody, a lapala po vzduchu... Trvalo to pár minút, pokiaľ úplne prišla k sebe, upokojila sa a my sme spoveď mohli dokončiť. Spovede v Medžugorí sú vždy výnimočné, ale tento prípad sa mi vryl do pamäte. Jedna obyčajná šnúrka a predsa koľko neplechy urobila v živote človeka. Bola na ňu tak silno naviazaná, že pretrhnutie šnúrky bolo pre ňu akoby pretrhnutie pupočnej šnúry pri pôrode. Zlo ju úplne zväzovalo a ona sama nebola schopná pochopiť, koho je už otrokom. Zaiste si pamätáte Toma Hanksa vo filme Stroskotanec. Keď bol sám, vyrobil si z volejbalovej lopty, na ktorom ostal otlačok jeho zakrvavenej dlane svoju „modlu“ s ktorou sa stále rozprával, lebo bol na ostrove úplne sám. Tak si na ňu „zvykol“ že sa od nej nechcel nikdy rozlúčiť. Kvôli nej aj riskoval život a raz oň takmer prišiel, lebo sa jej nevedel vzdať. To je jeden z mnohých problémov, táto naviazanosť, pripútanosť, zviazanosť, zotročenie myšlienkou, vecou, šnúrkou... Apoštol Pavol píše: všetko smiem, ale nie všetko osoží, všetko smiem, ale nič ma nesmie zotročiť...porovnaj 1 Kor 6, 12

Veľmi záludné je, keď ľudia zneužívajú kresťanskú zbožnosť a pod zámienkou dobrého diela im podsúvajú zlé veci. Keď sa teda vrátime na začiatok našej otázky, tak potom môžeme konštatovať že pre ospravedlnenie červenej šnúrky s krížikom nenájdeme odpoveď. Navyše, ak pani tvrdí, že tento náramok už bol posvätený kňazom a ten predáva, tak toto určite zaváňa okultizmom. Neviem si predstaviť jedinú katolícku predajňu na Slovensku či vo svete, kde by už predávali hotové posvätené veci, ktoré im kňazi posvätili priamo v predajni. Všadiaľ je zaužívaná v katolíckej Cirkvi prax, že iba neposvätené veci sa môžu predávať. Po zakúpení náboženského predmetu ho kňaz môže posvätiť. Zvyčajne sa to robí na konci bohoslužieb, alebo po vzájomnej dohode s kňazom. Šnúrka samozrejme nemá žiadnu moc, nech by bola akejkoľvek farby. Tú moc jej dávame my, keď jej začneme prisudzovať mimoriadne schopnosti a veriť tomu... Najprv to môže byť len povera, ale keď sa na to „upneme“ a túto našu nevieru začne zneužívať zlý, veľmi skoro to môže skĺznuť do okultizmu a mágie. Ani červená farba ako taká nemá žiadnu konkrétnu moc. Boh stvoril všetky farby rovnako dobré. A žiadna z nich nemá privilégium, či nadprirodzené magické vlastnosti. Ak teda kresťan chce nosiť červené šaty, šperky, náramky, nech ich nosí, ale nech im nepripisuje žiadnu nadprirodzenú moc a hlavne nech neslúžia ako „ochrana pred zlom“. Dúfam, že nikto z čitateľov nepovažuje červené šnúrky za šperky a náramky, že sa nimi nikto neozdobuje...

Veľmi dôležité v dnešnej pohanskej dobe je, aby sme nedávali pohoršenie, aby sme niekoho neuviedli do omylu. Preto si skúste prečítať nasledujúcu stať od apoštola Pavla a namiesto slova „mäso“ , si tam dajte tu pomyselnú červenú šnúrku.... J slová v hranatých zátvorkách [ ] som doplnil ja....

Nedávať pohoršenie - 7 Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly [ červené šnúrky ], že jedia mäso [ nosia červené šnúrky ], akoby bolo naozaj obetované modlám, a ich svedomie sa poškvrňuje, lebo je slabé. 8 Ale jedlo [ šnúrky] nás nepriblíži k Bohu: ani keď nejeme [ nenosíme ], nič nestratíme, ani keď jeme [ nosíme ], nič nezískame: 9 Len si dajte pozor aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. 10 Lebo keď niekto uvidí toho, čo má poznanie, stolovať v pohanskom chráme, neposmelí sa jeho svedomie, pretože je slabé, aby jedol mäso [ nosil šnúrky] obetované modlám? 11 A slabý zahynie pre tvoje poznanie - brat, za ktorého zomrel Kristus! 12 Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. 13 Preto ak jedlo [červené šnúrky ] pohoršuje môjho brata, nebudem nikdy jesť mäso [ nosiť červené šnúrky ] , aby som nepohoršil svojho brata. 1 Kor 8, 7 – 11

Na záver teda ešte krátke poučenie z Katechizmu Katolíckej Cirkvi:
1988 Mocou Ducha Svätého máme účasť na Kristovom umučení tým, že odumierame hriechu,(654) a na jeho zmŕtvychvstaní tým, že sa rodíme pre nový život; sme údmi jeho tela, ktorým je Cirkev, sme ratolesti, zaštepené do viniča, ktorým je on sám. „Skrze Ducha máme účasť na Bohu…(460) Udelením Ducha dostávame účasť na Božej prirodzenosti… Len preto tí, v ktorých prebýva Duch, sú zbožštení.“

Verím teda, že ako kresťania sa všetci budeme usilovať byť zaštepený do pravej Kristovej katolíckej Cirkvi a nebudeme mať účasť na skutkoch tmy... Nech naše prsia zdobia krížiky Ježiša Krista, medajlónky Presvätej Bohorodičky Panny Márie, a predovšetkým sa ozdobme všetkými čnosťami našej viery, lebo to sú najvzácnejšie drahokamy.

 

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 15.08.2020

  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na august: Za všetkých, ktorí pracujú a žijú na mori: za námorníkov, rybárov a ich rodiny
  • Úmysel KBS na august: Aby medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.
  • Modlí sa o. Pavol Jurčaga.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.