TopTip

Z domova
Žilinská diecéza má prvú diecéznu svätyňu

Žilinská diecéza má prvú diecéznu svätyňu

Žilinská diecéza má prvú diecéznu svätyňu, stal sa ňou farský kostol sv. Cyrila a Metoda v Terchovej. Oznámil to žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

Žilinská diecéza má prvú diecéznu svätyňu, stal sa ňou farský kostol sv. Cyrila a Metoda v Terchovej. Oznámil to žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Urobil tak počas svätej omše v stredu 9. októbra 2019, kedy na mieste slávili 70. výročie konsekrácie kostola (9. 10. 1949). "Ide o oficiálne pútnicke miesto uznané cirkvou," vysvetlil hovorca Žilinskej diecézy Zdeno Pupík. 

„Vypočujúc túžby a želania veriacich, ktorí z osobitného dôvodu nábožnosti prichádzajú do farnosti Terchová, aby prejavili úctu apoštolom Slovanov, slovanským vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi účasťou na liturgických sláveniach, alebo súkromnou modlitbou vo farskom kostole zasvätenému týmto apoštolom a s úmyslom zabezpečiť im primeranejšiu duchovnú starostlivosť, v zmysle kánonu 1230 Kódexu kanonického práva a po prerokovaní na zasadnutí Presbyterskej rady Žilinskej diecézy ustanovujem farský kostol sv. Cyrila a Metoda v Terchovej za diecéznu svätyňu," uvádza sa v dekréte o ustanovení za diecéznu svätyňu, ktorý podpísal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. 

Pod označením svätyňa sa rozumie kostol alebo iné posvätné miesto, kam z osobitného dôvodu nábožnosti putujú početní veriaci so schválením biskupa (resp. miestného ordinára). Terchová sa stala oficiálnym pútnickým miestom na Slovensku a pre celý svet. Ak je to vhodné svätyni biskup môže udeliť niektoré privilégia. Konkrétne sa v terchovskej svätyni sa môže kedykoľvek sláviť svätá omša ku cti sv. Cyrila a Metoda (tzv. votívna svätá omša) a pri svätej spovedi tu môže dať každý kňaz, ktorý má platnú spovednú fakultu, rozhrešenie od hriechov, ktoré sú zároveň deliktami a ktoré automaticky vedú toho kto ich spácha k exkomunikácii a ktoré sú podľa práva rezervované miestnemu ordinárovi. Vo svätyni, ak sa veriaci, nábožne pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, je možné tiež získať jeden krát úplný odpustok v týchto prípadoch: na slávnosť titulu svätyne; jedenkrát počas roka v deň, ktorý si zvolí sám veriaci, a vždy, keď sa zúčastní na spoločnej púti, ktorá sa koná na tomto mieste.

Slávnostnú svätú omšu celebroval žilinský biskup Tomáš Galis s kňazmi rodákmi a tými, ktorí tu slúžili ako farári alebo kapláni. V úvode tejto slávnosti bol prečítaný dekrét, ktorým bol náš kostol vyhlásený za diecéznu svätyňu, dodal pre TK KBS Zdeno Pupík, hovorca Žilinskej diecézy. Biskup Galis zároveň pri tejto slávnosti inštaloval do skleného kríža na oltári kostola relikvie sv. Klimenta Ochridského, žiaka sv. Cyrila Metoda. Farnosť a obec Terchová k tejto slávnosti pripravili knižnú publikáciu, ktorá mapuje dejiny terchovskej farnosti a jej farského kostola. Publikáciu môžu záujemcovia získať na fare a obecnom úrade v Terchovej.

zdroj: TK KBS

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 04.06.2020

  • Modlí sa o. Ján Krupa.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
  • Za zosnulého svokra Vojtecha, ktorý nás opustil už pred 23 rokmi. Zuzana
  • Za babku Anku, za silu a trpezlivosť znášať chorobu a ťarchu každodennej bolesti. Vnučka Betka
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.