TopTip

Čo (ne)vieme o Cirkvi
Život a dielo svätého Hieronyma

Život a dielo svätého Hieronyma Svätý Hieronym podľa talianskeho maliara Caravaggia.

Od Prvej adventnej nedele do sviatku sv. Hieronyma slávime Rok Božieho Slova. Pri tejto príležitosti vám v relácii Duchovný obzor 15. septembra priblížime život a dielo svätého Hieronyma: 

Narodil sa okolo roku 347 v Stridone (Dalmácia). Študoval literatúru v Ríme, kde bol aj pokrstený. Počas pôsobenia na cisárskom dvore v Trevíre spoznal mníšske hnutie, ku ktorému sa potom s nadšením pripojil s niekoľkými priateľmi, medzi nimi s Rufínom a Chromatiom, pričom tvorili Akvilejský krúžok. Táto skupina sa však po nejakom čase rozpadla.

Hieronym zamieril do Antiochie, kde nadobudol „púštnu“ skúsenosť, ktorú využil na štúdium gréčtiny a hebrejčiny. Antiochijský biskup Paulínus ho vysvätil za kňaza. V roku 381 nachádzame Hieronyma v Konštantínopole a potom v Ríme, kde pápež Damazus z neho urobil svojho sekretára. Hieronymova asketická spiritualita origenovského razenia vzbudila horlivosť u urodzených pobožných dám, z ktorých niektoré potom nasledovali Hieronyma do Betlehema.

Keď v roku 384 zomrel Damazus, Hieronym odišiel z Ríma do Betlehema. V tom čase vypukla origenovská kontroverzia, ktorá videla na jednej strane Jána Jeruzalemského a Rufína, ktorí sa postavili za Origena, a na druhej strane Hieronyma, ktorý bol najskôr obdivovateľom, ale teraz úhlavným odporcom Origena, podporovaný Teofilom Alexandrijským a Epifániom Salamiským.

Hieronym zomrel v roku 419 alebo 420. V západnej Cirkvi ho vyhlásili za cirkevného učiteľa. Hieronymova liturgická spomienka sa slávi 30. septembra.  

Hieronymova hlavná práca spočívala v revízii latinskej Biblie, vykonanej na podklade hebrejského originálu (pre Starý zákon). Už nejakú dobu sa pociťovala „tvrdosť“ starobylých latinských verzií, vyhotovených výlučne z gréckeho textu Septuaginty a veľmi doslovných. Pápež Damazus dal zásadný súhlas k tejto práci, ktorá narážala na nemalú opozíciu, predovšetkým v súvislosti s najpoužívanejšími textami v Cirkvi, totiž s evanjeliami a žaltárom. Hieronymove dielo, ktoré potom vyústilo do Vulgaty, nemohlo vždy sledovať rovnaké kritériá: bolo ľahké držať sa pôvodného biblického jazyka pri menej známych biblických knihách (historické knihy a proroci); ťažšie to však bolo pri najpoužívanejších knihách v liturgii. A tak sa do Vulgaty dostal starý žaltár, ktorý Hieronym len zrevidoval, a nie nová verzia žaltára, ktorú Hieronym preložil z hebrejčiny.

Toto prekladateľské dielo sprevádzali práce na slovníku biblických mien a ich etymológii, na dejepisných knihách, na prvej patrológii (O slávnych mužoch), na biblických komentároch, pre ktoré Hieronym veľmi čerpal z Origena, aj keď proti nemu bojoval na dogmatickom poli.

Spomeňme Hieronymo mníšske diela: predovšetkým Životy svätých mníchov (Pavla, Hilariona a Malcha), spísané podľa  príkladu Života Antona Pustovníka z pera Atanáza Alexandrijského.

Hieronym je autorom aj polemických traktátov, hlavne proti nactiutŕhačom mníšskeho života (Trvalé panenstvo Márie) a proti obhajcom Origena.

Zachovala sa dôležitá Hieronymova korešpondencia (150 listov).

Je nespochybniteľná Hieronymova rola prekladateľa Biblie a vykladača - exegétu Písma. Jeho linguistická a filologická kompetentnosť mu dovolila prekladať a vykladať pôvodné texty. Hieronym obhajoval, hoci bol vybavený klasickou kultúrou, prednosť biblickej kultúry pred profánnou kultúrou.

Hieronymova exegetická metóda závisí z veľkej časti od jeho formácie, keďže bol žiakom rétorov, ďalej od jeho osobného príbehu a temperamentu, ako aj od jeho filologickej a teologickej kompetencie. „Hieronym je menej než Augustín fascinovaný veľkými súhrnnými ideami, viac je človekom partikulárnych analýz, často podrobnej erudície, načerpanej z rôznych prameňov: židovských, antiochijských, alexandrijských“ (B. de Margerie).

Hieronymova exegéza sa zakladá predovšetkým na historicko-literárnom zmysle, ktorý sa stáva základom duchovného zmyslu. Hieronym vychádza zo znenia textu, z hebrejského originálu, pričom pamätá na iné znenia rôznych gréckych verzií, spolu s divergentnými alebo konvergentnými biblickými textami. Táto prax mu ponúka možnosť spoznať pravý význam biblických pojmov a vyjadrení. No Hieronym nezostáva stáť len pri znení, ktoré samo o sebe zabíja, pretože Hieronym si dobre uvedomuje vilitas litterae v protiklade k znamenitosti duchovného zmyslu.

„Teoreticky Hieronym od Origena preberá alebo skôr prijíma predstavu o trojakom zmysle Písma: v praxi sa však uspokojuje s rozlišovaním medzi literárnym a duchovným zmyslom“ (B. de Margerie), ktorý označuje aj inými pojmami: „alegorický“, „morálny“, „anagogický“, „mystický“. Písmo sa Hieronymovi javí ako „veľmi hlboké more, preplnené záhadnými priepasťami aj v častiach, ktoré sa zdajú byť ľahšie. Preto Hieronym nepripúšťa, že povrchnou interpretáciou možno dospieť k bohatstvu základu Písma“ (B. de Margerie).

Hieronym dokáže udržiavať primeranú vyváženosť medzi literárnym a duchovným zmyslom a „reprezentoval skutočnú novosť vo vtedajšej pestrej exegetickej panoráme“ (M. Simonetti).

Veľká úcta a veľká láska, ktoré Hieronym prechovával k Písmam, ho priviedli k vymysleniu aforizmu: „Neznalosť Písiem je neznalosťou Krista“ (lat. Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est).     

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 01.10.2020

  • Modlí sa o. Ján Sabol.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
  • Za telesné a duševné uzdravenie ocka Jozefa, mamky Jany, bratov Martina a Petra, za manželov Tomáša a Mirku, za počatie zdravého bábätka. Nech je Pán Boh stále prítomný v našej rodine a pomáha nám chrániť sa od hriechu. Aby sme si stále boli nápomocní a držali spolu. Nech nám archanjel Michal pomáha bojovať proti zlému. Miroslava
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.