TopTip

14. ročník projektu Rádio LUMEN spája Lumenrodiny!

TÉMA: Radosť z manželskej lásky

Plagát k 14. ročníku

 

Stručná charakteristika:

Štrnásty ročník projektu Rádio LUMEN spája LUMENRODINY sme vyhlásili v piatok 12. októbra,2018, v rubrike Rádiorelax po 13:30h. Rodiny sa môžu prihlasovať do projektu prostredníctvom prihlášky v priebehu mesiacov október až december 2018 (do 21.12.2018). V štrnástom ročníku rozoberáme tému: RADOSŤ Z MANŽELSKEJ LÁSKY, ktorou sa budú zaoberať uznávaní odborníci. Témy odznejú v krátkych 4-5 minútových blokoch v piatkovej rubrike Byť šťastnou rodinou dnes po 14:00 hod od januára, 2019. Vybrané prihlásené rodiny budeme predstavovať v rubrike "Byť šťastnou rodinou dnes" od februára do júna. Prihláseným rodinám budú pridelené v priebehu januára až marca tri zaujímavé úlohy, ktoré vypracujú postupne. 1.úlohu zverejníme v piatok 12.januára, 2019 v rubrike Rádiorelax po 13.30h. Vypracovanú úlohu bude potrebné odoslať do 8.marca, 2019 emailom alebo poštou. Vyhodnotenie 1.úlohy odznie v relácii Rádiorelax v piatok 15. marca, 2018. 2.úlohu vyhlásime v piatok 19. januára, 2019 v relácii Rádiorelax po 13.30h, jej vypracovanie bude potrebné zaslať do 2. februára, 2019Vyhodnotenie 2. úlohy bude odvysielané 9. februára, 2019 v relácii Rádiorelax po 13.30h. 3.úlohu vyhlásime 16. februára, 2019 v relácii Rádiorelax po 13:30, vypracovanie bude potrebné posielať do 15.marca, 2019. Jej vyhodnotenie bude odvysielané v relácii Rádiorelax v piatok 22. marca, 2019. Vyvrcholením projektu bude osobné stretnutie vybraných prihlásených rodín a animátorov projektu počas víkendu na gospelovom festivale Za jazerom 14.-16.06.2019 www.zajazerom.sk , kde sa už teraz môžete zaregistrovať na odber noviniek. Mesiac pred konaním festivalu, t.j. v máji 2019 sa bude možné sa na festival Za jazerom prihlásiť, zároveň cca 15 vybraných rodín sa zúčastní víkendového pobytu na Škutovkách - pri Liptovskej Osade v termíne 21.-23.06.2019. Výber rodín na Škutovky urobia animátori na základe vypracovania 3 úloh.

Ciele:

Projekt chce byť príležitosťou vyzdvihnúť základnú bunku spoločnosti – rodinu. Chce prezentovať svedectvá životov rodín, ktoré sa snažia žiť kvalitným kresťanským i ľudským životom. Cieľom projektu je zároveň v rámci masovokomunikačných prostriedkov pomôcť šíreniu myšlienky zdravého rodinného života.

Špecifikom 14. ročníka Projektu je zameranie sa na Radosť z manželskej lásky.

 

Priebeh 14. ročníka:

Začiatok:

–  12. október 2018 – Rubrika „Rádiorelax“spustenie projektu – odvysielanie rozhlasovej pozvánky od pána riaditela o. Juraja Spuchláka, prečo sa zapojiť do projektu

Priebeh:

október 2018 – december 2018 – prihlasovanie rodín do aktuálneho ročníka  projektu

–  január – jún 2019 –  príprava, odvysielanie a hodnotenie úloh pre rodiny,

oslovenie prednášateľov na celoslovenské stretnutie rodín, jeho organizačná príprava...

–  február – jún 2019 –  odvysielanie jednotlivých okruhov na tému - Radosť z manželskej lásky- v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes v piatky po 14tej hodine až do stretnutia Lumenrodín v Škutovkách, prvý príspevok bude odvysielaný ................,2019.

–  február – jún 2019 –  predstavovanie niektorých prihlásených rodín v relácii „Byť šťastnou rodinou dnes“

21. – 23. jún 2019 – trojdňové víkendové celoslovenské stretnutie rodín za účasti MUDr. Anny Záborskej, ktorá prevzala záštitu aj nad 14. ročníkom projektu, za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bude stretnutie na svätej omši,  odborné prednášky pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia, adekvátny animátorský program  primeraný vekovej kategórii za účasti rodičov/ mladých dobrovoľníkov z prihlásených Lumenrodín.

 

Animátori:

ThLic. Marek Iskra, kňaz pre pastoráciu rodín

 

Ing. Jana Brázdilová, pedagóg

 

Rafael Ambros,  diakon

 

Rozália Ambrosová


o. Juraj Spuchľák

 

o.  Pavol Jurčaga

Foto: M. Kuková, D. Kupec

 

PRIHLÁŠKU do projektu môžete zasielať do 21. decembra, 2018 na email: lumenrodiny@lumen.sk


Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 15.12.2018

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na december: Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami.
  • Úmysel KBS na december: Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy.
  • Modlí sa o. Pavol Jurčaga.
  • Za dcéru Petru, za uzdravenie jej duše a návrat späť k Bohu. Patrícia
  • Za vyriešenie ťažkých pracovných záležitostí. Zdenka
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.