TopTip

Božia podstata a ľudská ohraničenosť

Božia podstata a ľudská ohraničenosť

Tradícia pokračuje v zdôrazňovaní nemožnosti pre akéhokoľvek tvora spoznať Boha v intimite jeho skutočného bytia. Svätý Gregor Nysský verí, že akékoľvek poznanie Boha je mimo ľudských schopností:

Ak hovoríme o Bohu a položíme si otázku o jeho podstate, prichádza chvíľa, aby sme mlčali... ak tvor nepozná samého seba, ako bude môcť vysvetliť veci, ktoré sú mimo neho? O týchto veciach je dobré mlčať, tu je mlčanie určite to najlepšie [Gregory Nyssy, Komentár ku Kazateľovi 7].

Iní otcovia používali negatívny jazyk na opísanie neopísateľného. Svätý Ján Zlatoústy prehlásil:

Vzývajme ho ako Boha nevyjadriteľného, ​​nepochopiteľného, ​​neviditeľného a nepoznateľného; vyznávajme, že prevyšuje každú ľudskú vyjadrovaciu schopnosť, že sa vymyká každej smrteľnej chápavosti, že anjeli do neho nemôžu preniknúť, ani serafíni ho nemôžu vidieť úplne jasne, a ani cherubíni ho nemôžu úplne pochopiť, pretože je neviditeľný pre mocnosti a kniežatstvá, pre sily a pre všetky tvory bez výnimky; iba Syn a Svätý Duch ho poznajú [Ján Zlatoústy, Božia nepoznateľnosť, 3].

Svätý Maxim Vyznávač hovoril o tejto Božej transcendencii veľmi prísne:

Boh je jediný bez počiatku, je nepochopiteľný, úplne vlastní totálnu potencialitu bytia, úplne vylučuje akúkoľvek predstavu kedy a ako, je neprístupný pre všetkých, nemožno ho spoznať prostredníctvom prirodzeného obrazu žiadneho tvora [Maxim Vyznávač, Dvesto kapitol o teológii a ekonómii inkarnácie Božie Syna. Talasiovi. I. Centúria, in Filocalia, 2: 113].

V anafore božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho sa modlíme stále s rovnakým úmyslom: „Ty si Boh nevyjadriteľný, nepredstaviteľný, neviditeľný, nepochopiteľný, vždy existujúci a vždy ten istý.“ Teológovia to vyjadrili slovami, že skutočné poznanie Boha je „apofatické“, že podstata Boha je mimo chápavosti každého tvora. Boha poznávame lepšie, keď sa k nemu približujeme prostredníctvom odmietania každej falošnej predstavy o ňom a neustále očisťujeme našu ideu o Bohu, aj keď to, čím on je sám v sebe, zostáva nespoznateľné.

Toto povedomie, že Boha nemôžeme úplne pochopiť, je skutočným prostriedkom, ktorý nás otvára nekonečnu. Zatiaľ čo berieme na vedomie našu nedokonalosť, vždy môžeme napredovať v cnosti a múdrosti. Možno skutočnosť našej ohraničenosti je sama osebe kľúčom k našej dokonalosti. Svätý Gregor Nysský poznamenal, že „pravdepodobne ľudská dokonalosť spočíva práve v neustálom raste v dobre“ [Život Mojžiša].

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 07.07.2022

  • O vieru a nádej pre Lacka a Michala, že Bohu záleží na každom človeku a jeho nesmrteľnej duši. (Helena)
  • O zdravie a silu pre onkologicky chorú Magdalénku. (Henrieta)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.