TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 23. mája 2020

4. Žiť v Kristovi

Neraz sa stáva manželom, že sa nestíhajú pomodliť naučené modlitby. Keď chodili spolu ako snúbenci, stihli sa pomodliť ruženec a často sa zúčastniť na svätej omši, no teraz, keď už majú deti nestíhajú sa modliť a ani si prečítať kúsok zo Svätého písma, lebo chodia do zamestnania, doma ich čakajú domáce práce, starosť o deti, ktoré treba ešte aj doučovať do školy. Na modlitbu im veľa času neostáva. Neznamená to však, že nemôžu žiť duchovným životom, lebo duchovný život nie je hromadenie modlitieb a liturgických slávení, ale život v sile sviatosti krstu a sviatosti manželstva. Svätý Pavol apoštol hovorí: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2,20) a pritom si prácou vlastných rúk zarábal na živobytie ako výrobca stanov. Svoju skúsenosť spojenia každodennej práce s jeho apoštolským poslaním odovzdáva učeníkom. „A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.“ (Kol 3,17) Dáva im návod, ako žiť duchovným životom, neutiecť od svojej práce, ale všetko konať v mene Pána Ježiša. V mene Pána Ježiša ide veriaci človek do svojej každodennej práce, ktorá prináša živobytie jemu a jeho rodine ako i osoh ľudskej spoločnosti. Tu sa stretáva s ľuďmi, ktorým môže konať dobre, ako sám Ježiš, ktorý všade kade chodil, robil dobre. Nik ho nemohol obviniť z toho, že by bol urobil niečo zlé. Pritom aj on sám si zvolil pre väčšinu svojho života, život v skrytosti každodennej práce a všedného života v rodine. Možno si povieme, že manuálna práca umožňovala si viac spomenúť na Boha, ako súčasná psychicky oveľa náročnejšia práca, ktorá si vyžaduje úplné sústredenie. Ježiš tiež pracoval s ostrými nástrojmi, sekerou, pílou, hoblíkom a dlátom, a musel byť pozorný, aby sa nezranil a vyrobil správny výrobok.
Ani svätý Pavol nemohol myslieť pri výrobe stanu aj na iné, lebo by nevyrobil dobrý stan, ktorý by odolal vetru a poslúžil kočujúcim pastierom. Aj on sa musel sústrediť, aby sa ostrými nástrojmi nezranil. No žil vo vedomí, že v ňom žije Kristus a svojou kvalitnou prácou o ňom vydáva svedectvo. Aj dnes sa treba sústrediť na svoju prácu, aby z nej nevzišli nepodarky alebo chyby, na ktoré sa dopláca. Dnes, keď mnohí pracujú s počítačom, ani si neuvedomujú, že môžu pracovať iba preto, že je elektrina, že počítač má operačný systém a iné softvéry, vďaka ktorým vykonávajú svoju prácu. Podobne si človek neuvedomuje, že dýcha a srdce mu pravidelne bije, a preto žije životom, ktorý je Božím darom. Počítač občas potrebuje reštart, a pri nejakej chybe alebo poruche si zrazu človek uvedomí, čo všetko bral do tej chvíle ako samozrejmosť. Tak sa to stáva aj s naším zdravím, keď sa objaví nejaká choroba. Zrazu si uvedomíme, že zdravie nie je samozrejmosť. Kresťan žije ako človek, ktorý si uvedomuje, že je obdarený životom, a to ešte väčšmi životom Božieho dieťaťa v Kristovi a ako taký prichádza do práce a pracuje, aby vytváral rozličné dobrá pre svojich blížnych, pre ľudskú spoločnosť. Záleží len na ňom, či túto svoju činnosť, prácu vo svete prijme do svojho života viery, alebo si bude myslieť, že s ním nemá nič spoločného. Ak si ju obľúbi a uvedomí ako svoju konkrétnu službu lásky k Bohu a k blížnemu, postupne začne vnímať aj svoje zamestnanie a prácu ako prvok svojho kresťanského čiže duchovného života.
Práca má ešte aj inú spoločenskú dimenziu. Zvyčajne človek nielen vytvára hodnoty, dobrá pre iných ľudí, ale tieto dobrá vytvára spolu s inými na svojom pracovisku, kde sa stretá s veriacimi i neveriacimi ľuďmi a spolu s nimi vytvára jeden kolektív, v ktorom je povolaný vydať svedectvo o Kristovi, celkom nenápadným, ale tým najúčinnejším spôsobom, svojím svedectvom. Svedectvom svojej dobroty a lásky. Jedným slovom sa to dá povedať, že sa na pracovisku snaží vytvárať dobrú atmosféru.  Má možnosť nenápadne poslúžiť a pomôcť spolupracovníkom, nezapojiť sa do ohovárania vedúcich, ale pokúsiť sa objektívne rozlíšiť medzi tým, čo sa dá zlepšiť a tým, čo nie je ani v moci vedúceho. Má mnoho drobných príležitostí robiť dobré skutky, ktoré ho nič nestoja ako poďakovať, poprosiť, pochváliť, usmiať sa a prepáčiť. Pochopiť, že v dobrej atmosfére sa lepšie pracuje a aj domov sa človek vracia bez zbytočného napätia vo svojom vnútri. Mal by sa pokúsiť vytvoriť takú atmosféru, v ktorej pracovali spolu svätý Jozef s Ježišom, keď spoločne pracovali v dielni. Veď sám Ježiš chcel byť prítomný na pracovisku, tam, kde treba plniť termíny, kde treba odviesť kvalitnú prácu, kde treba dobre vychádzať s ľuďmi. Ich príklad nám ukazuje, že pracovisko a práce nemusia byť odtrhnutím sa od Boha, ale môžu byť preniknuté prežívaním jeho prítomnosti.
Je dobré, že úcta k Panne Márii je rozšírená v našich rodinách, no jej úcta je najlepšia v nasledovaní jej príkladu. Väčšinu jej času vypĺňala monotónna domáca práca, ktorá je aj dnes monotónna, varenie, upratovanie, starostlivosť o oblečenie celej rodiny a podobne. Ešte ani dnes sa ženám, matkám nedostáva náležitého ocenenia za túto ich skrytú lásku v rodine, azda tak na deň matiek. Možno si povieme, že vtedy ženy nemuseli chodiť do zamestnania, a preto mali viac času na domácnosť a deti. No len si spomeňme, akou ťažkou prácou našich starých materí bolo pranie, keď nemali automatické práčky. Mnohé sa zmenilo k lepšiemu, no podstatné je, že vždy zostáva všedná každodenná práca, ktorú treba vykonať. Aj táto práca v spojení s Pannou Máriou, kráľovnou všetkých svätých, sa môže stať posväcujúcim úkonom v rodiny. Ak sa spojí s dušou Panny Márie, ktorá bola vyvolená pre veľké veci, ktoré jej urobil Pán, no museli dlho zostať skryté v jej srdci. No v jej srdci pôsobili vzrast jej osobnosti a spojenie s Bohom. Svätý Lukáš o nej hovorí: „A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.“ (Lk 2,51) To urobilo jej život veľkým, ako to vyzdvihol Ježiš, keď ju chválila akási žena „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11,27-28). Božie slovo nosené v srdci ako základný princíp konania. Keď na svadbe v Káne povedala Panna Mária obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,5) vyjavila im najhlbší obsah svojho srdca. Ak sa snažíme žiť v Kristovi a z jeho slova, tak vyžaruje z nášho života nielen v rodine, ale aj v práci, a je tým, s ktorým môžeme všade prinášať tú najlepšiu atmosféru Ježišovej prítomnosti v tomto svete.
Zamyslite sa osobne, ako by ste mohli prežívať Božiu prítomnosť vo svojom živote, v zamestnaní i v rodine.
Podeľte sa v spoločnom rozhovore v rodine o to, ako sa vám jednotlivo darí prežívať počas dňa Božiu prítomnosť, čo vám v tom pomáha. 

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.