TopTip

Nedeľné zamyslenie arcibiskupa Stanislava Zvolenského: Čo dokáže štipka viery?

Nedeľné zamyslenie arcibiskupa Stanislava Zvolenského: Čo dokáže štipka viery? zdroj foto: Zuzana Kostková (spoločenstvo Človek a viera)

Na 27. nedeľu v Cezročnom období v liturgickom roku C, vám ponúkame zamyslenie Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu. 

Môžeme povedať, že Pán Ježiš počas verejnej činnosti viedol svojich učeníkov takým spôsobom, aby ich viera vzrastala, aby silnejšie verili, aby svoj život stavali na skale viery v neho.

Keď dnes pri nedeľných svätých omšiach počujeme v úryvku evanjelia prosbu apoštolov smerom k Pánovi Ježišovi:  „Daj nám väčšiu vieru!“ (Lk 17,6), vieme si predstaviť, že táto prosba bola Pánom prijatá veľmi ochotne. Je to naozaj dobrá prosba, ktorou sa obracajú k nemu, lebo prosia o základnú skutočnosť. Apoštoli sú nám v tejto chvíli vzorom, lebo nežiadajú hmotné dary, nežiadajú privilégiá, ale prosia o milosť viery, ktorá vedie a osvecuje celý život; prosia o milosť uvedomovať si Božiu prítomnosť a blízkosť, žiť s Bohom v osobnom dôvernom vzťahu a prijímať od neho všetky jeho dary, vrátane odvahy, lásky a nádeje.

Podľa opisu evanjelistu svätého Lukáša Pán Ježiš neodpovedal na ich prosbu priamo, ale použil dve obrazné vyjadrenia. Prvým obrazom vyjadril prekvapujúcu vitalitu viery. Ako v prirodzenom poriadku fyzikálnym princípom páky vieme pohnúť oveľa väčšiu hmotnosť než je hmotnosť toho, kto pákou hýbe, tak aj len štipka živej pravej viery, je schopná uskutočniť nemysliteľné, mimoriadne veci, ktoré sú vyjadrené obrazom veľkého stromu, ktorý je vytrhnutý a presadený do mora. Pán má na mysli vieru, ktorou človek žije v dôvere Kristovi, prijíma ho, necháva sa ním premieňať, nasleduje ho a vlastne uskutočňuje a robí možným to, čo čisto z ľudského pohľadu sa javí ako nemožné.

Druhým obrazom nás Pán Ježiš pozýva k viere pokornej. Predstavuje nám príklad sluhu, ktorý pracoval na poli. Keď sa vráti domov, pán ho žiada, aby pracoval ešte aj doma. V dobe Pána Ježiša boli také nároky voči sluhom pokladané za primerané. Sluha bol povinný byť k dispozícii svojmu pánovi stále a pán sa nepovažoval za zaviazaného k vďačnosti, keď sluha vykonal rozkazy, ktoré dostal.

Pán Ježiš nás vedie k poznaniu, že pred Pánom Bohom sa nachádzame v podobnej situácii: sme Boží služobníci; voči Pánu Bohu nie sme veriteľmi, čiže Pán voči nikomu z nás nie je dlžníkom, ale práve naopak dlžníkmi sme my, lebo všetko, čo máme, je v konečnom dôsledku dar od Pána.

A tak vlastne je prirodzenou požiadavkou a povinnosťou, aby sme sa všetci usilovali, aby sme prijímali Božiu vôľu, aby sme konali podľa Božej vôle v každom okamihu nášho života. Pred Pánom Bohom sa nikdy nesmieme postaviť ako niekto, kto je presvedčený, že vykonal službu a zaslúži si veľkú odmenu. Toto je mylný dojem, ktorý sa môže objaviť v mysli kohokoľvek, aj v mysli človeka, ktorý pracuje v Cirkvi.

Je dôležité a nevyhnutné, aby sme si vždy znova uvedomili, že v skutočnosti pre Pána Boha nikdy nerobíme dosť. Musíme povedať, ako hovorí Ježiš: „Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť“ (Lukáš,17,10). Toto je pravdivý postoj, postoj pokornej viery, ktorý nás skutočne stavia na naše miesto a umožňuje Pánovi, aby bol k nám veľmi štedrý. V inej časti evanjelia pripomína evanjelista svätý Lukáš slová Pána Ježiša, ktorý nám sľubuje, že sa opáše, posadí nás za stôl a príde nám slúžiť (porov. Lukáš,12,37).

Ak budeme konať Božiu vôľu každý deň s pokornou vierou, bez toho, aby sme od neho čokoľvek vyžadovali, bude to potom sám Pán Ježiš, ktorý nám bude slúžiť, pomáhať nám, povzbudzovať nás, dávať nám silu a vyrovnanosť.

Podobné články

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 1833 €

Celková čiastka

6000 €

Zostávajúci čas

12 dní

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies