TopTip

Nedeľné zamyslenie biskupa Františka Rábeka: Dosvedčovať Krista

Nedeľné zamyslenie biskupa Františka Rábeka: Dosvedčovať Krista

Na 12. nedeľu v Cezročnom období vám ponúkame zamyslenie Mons. Františka Rábeka, vojenského ordinára.

V týchto dňoch sa konajú na vysokých školách promócie. Mladí absolventi rozličných vedných odborov nastupujú do príslušných zamestnaní. Vedia, čo majú robiť – ale v skutočnosti to hneď nedokážu. Žiaden absolvent medicíny nemôže ísť hneď operovať. Potrebuje ešte niekoľko rokov praxe, aby to dokázal...

Aj apoštolov vzdelával sám Ježiš Kristus, hovoril im dôležité veci – medzi iným aj tie, ktoré odzneli v dnešnom evanjeliu. Majú o ňom odvážne hovoriť, majú byť odhodlaní pre vernosť jemu položiť nebojácne i vlastný život. Majú úplne dôverovať Božej moci a láske. Apoštoli to počuli, práve tak, ako to počúvame aj my dnes. Ale keď to mali praktizovať, dopadlo to veľmi biedne. Jeden Ježiša zradil, ďalší ho zaprel, ostatní sa rozutekali a potom sa zo strachu zabarikádovali vo večeradle.  Vedeli, čo majú robiť, no predsa to nedokázali – predovšetkým preto, lebo nemali pravdivé, úplné poznanie o Ježišovi, vedeli, že je Mesiáš, že je Boží Syn – no ich predstavy o ňom a o jeho činnosti boli vo veľkej miere nesprávne. Až po jeho zmŕtvychvstaní im Ježiš dal poznať význam svojej cesty cez kríž ku vzkrieseniu, až keď im zoslal Ducha Svätého, Ducha Pravdy, dostali silu aby boli jeho svedkami až po kraj sveta, aby odovzdávali jeho slovo ľuďom bez ohľadu na to, či to boli ochotní s vierou prijať, alebo ich kvôli tomu odmietali, prenasledovali a napokon zabíjali.

Nie je toto aj prípad väčšiny z nás?

Kto dnes, keď po vypočutí si slov evanjelia vyjde z kostola, bude odvážne o Ježišovi hovoriť, kto z nás bude ochotný dať sa za to zatvoriť do väzenia, ba prijať aj smrť? Asi sa taký medzi nami nenájde. Tieto Ježišove slová však zostávajú pravdivé. Čo nám chýba k tomu, aby sme boli odhodlaní podľa nich aj konať a obetovať sa do krajnosti?

Potrebujeme také poznanie Krista, ktoré by nás napĺňalo radosťou a nadšením z toho, čo on znamená pre nás a pre každého človeka, pre celý svet. Na to však nestačia vedomosti, ani tie teologické na vysokoškolskej úrovni. Ježiš o tom raz povedal: „Nikto nepozná Syna, iba Otec.“ A Petrovi, keď povedal pravdu o Ježišovi, že je Syn živého Boha, povedal, že to nemá sám zo seba, ale že mu to dal poznať nebeský Otec.

Aby sme v takomto poznaní Krista rástli a dozrievali, je nevyhnutné počúvať ho s vierou, vytrvalo ho nasledovať, aj keď je to z našej strany neraz veľmi úbohé, spolupracovať s jeho Duchom, žiť v spoločenstve Cirkvi, úprimne sa modliť, najmä o dar Ducha Svätého. Takto je nádej, že budeme dozrievať vo viere, a že budeme stále odvážnejšími svedkami Ježiša Krista a pravdy o ňom, že sa nebudeme hanbiť za neho a za jeho evanjelium a v určitých okamihoch budeme mať silu aj za neho a za jeho pravdu i trpieť.

Nemusíme čakať na veľké hrdinské príležitosti (ak by sme sa k nim dostali, možno by sme ich ani nezvládli). Je dôležité, aby sme pohotovo a veľkodušne reagovali na každodenné situácie, v ktorých môžeme dať najavo našu vieru v Krista, môžeme čeliť nejakým prekážkam a odporu kvôli vernosti jeho pravde. Naše svedectvo Kristovi, naše „martýrium“ (v gréčtine martýr znamená svedok, mučeník) môže spočívať z mozaiky našich drobných snáh o vernosť Kristovi počas celého nášho života.

Pri zdolávaní prekážok a utrpení, ktoré sú s tým neraz spojené, majme na pamäti, že my sme už dostali dar Ducha Svätého v krste i v birmovaní, a celkom iste môžeme počítať s jeho pomocou, o ktorú ho však treba aj vytrvalo prosiť.

Podobné články

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 1833 €

Celková čiastka

6000 €

Zostávajúci čas

13 dní

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies