TopTip

Nedeľné zamyslenie biskupa Františka Rábeka: Kde je riešenie celosvetových problémov?

Nedeľné zamyslenie biskupa Františka Rábeka: Kde je riešenie celosvetových problémov?

Na Nedeľu Pánovho Krstu vám prinášame zamyslenie Mons. Františka Rábeka, vojenského ordinára.

Žijeme v čase, keď na nás doliehajú celosvetové problémy. Nie sú to nejaké akademické a teoretické otázky, ktoré by nás nemuseli ani zaujímať. Sú to záležitosti, rozhodujúce o našom bytí či nebytí. Problém čistého ovzdušia a čistej vody, problém prehrievania atmosféry a ekológie, problém chudoby a hladu, spravodlivosti a nespravodlivosti, ale i problém vojny a mieru. S týmto všetkým sa zaoberajú komisie, konferencie a politici na vysokých miestach. Tie vážne témy si to zasluhujú a vyžadujú. Avšak, výsledky týchto snáh sú spravidla veľmi nedostačujúce a uvedené problémy sa valia na nás ako ničivá lavína...

Čo s tým všetkým robiť, kde začať s nápravou?

Nikto si tak neuvedomoval problémy ľudstva a sveta a nik nemal väčšmi na zreteli cieľ zachrániť ľudstvo, než Ježiš z Nazareta. Už cez proroka Izaiáša Boh predpovedal a určil jeho poslanie: „Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi...Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára...“

Ako išiel Ježiš na túto globálnu úlohu?

Nezačal robiť politické koalície, nezhromažďoval financie a zbrane a armády. Za miesto začiatku svojho pôsobenia si zvolil skupinu kajúcnikov, ktorí reagovali na výzvy Jána Krstiteľa ochotou robiť pokánie a dávali sa mu krstiť v Jordáne, aby týmto symbolom prosili Boha o očistenie od svojich hriechov. K týmto ľuďom sa Ježiš pripája, prijíma krst – no nie ako prejav túžby po odpustení, pretože žiadne hriechy nemal, lež ako vyjadrenie svojho odhodlania uskutočňovať vôľu svojho Otca, plniť poslanie záchrany sveta.

Vtedy sa udialo niečo podobné ako pri stvorení sveta. Keď bol začínajúci sa vesmír ešte vo veľkom zmätku, vtedy sa nad ním vznášal Boží Duch, ktorý ho svojou múdrosťou a láskou stvárňoval na kozmos, čiže na krásny vesmír. Aj na Ježiša v okamihu krstu zostupuje ten istý Boží Duch, aby pôsobil v ňom a cez neho aby obnovoval človeka a cez človeka celý svet. Boží hlas potvrdzuje správnosť tohto Ježišovho rozhodnutia.

Cieľom celého Ježišovho diela bolo, aby ľuďom, ktorí v neho uveria mohol darovať toho istého Ducha Božieho. Nikodémovi povedal: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3, 5). Po svojom zmŕtvychvstaní oznamuje apoštolom: „Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás...Prijmite Ducha Svätého“ (Jn 20, 21-22).

Iba ak nás Duch Svätý vnútorne pretvorí, ak sa s jeho pomocou budeme stávať podobnými Kristovi naším zmýšľaním a našimi skutkami, môžeme meniť seba i svet. Budeme premáhať zlo dobrom, lož pravdou, krivdy láskou – a to i za cenu znášania násilia a rozličných nespravodlivostí zo strany tých, čo slepo sledujú egoistické ciele a presadzujú ich rozličnými formami násilia.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou ukazuje, že nestačí byť formálne pokrstený – väčšina členov tých národov sú pokrstení. Je nevyhnutné učiť sa verne spolupracovať s Duchom, ktorého sme v krste dostali. Snažme sa o to vo všetkých okolnostiach každý osobne, ale vytvárajme aj vzťahy a spoločenstvá medzi nami, spoločenstvo Cirkvi, v ktorej je Kristov Duch v plnosti a cez ktorú sa môže Ježiš prejavovať ako Záchranca – čo vyvrcholí pri jeho slávnom príchode v moci a sláve. 

Podobné články

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 1833 €

Celková čiastka

6000 €

Zostávajúci čas

13 dní

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies