TopTip

Zmŕtvychvstalý sa zjavuje svojim učeníkom

Zmŕtvychvstalý sa zjavuje svojim učeníkom

Počas štyridsiatich dní po svojom Vzkriesení sa Kristus zjavoval svojim učeníkom, čím ich upevňoval vo viere. Potom vystúpil do neba a zasadol po pravici Otca:

„Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema“ (Lk 24, 50-52; porov. Mk 16, 19).

Radosť apoštolov spočívala v tom, že Kristus vo svojom nanebovstúpení neopúšťa svet: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Kristus neviditeľne prebýva vo svete, v ktorom je ľudstvo povolané dosiahnuť spásu.

Apoštoli dostanú od Krista požehnanie a poverenie ohlasovať evanjelium celému stvoreniu (porov. Mk 16,15) a získavať učeníkov zo všetkých národov, pričom ich majú krstiť a učiť zachovávať všetko, čo im Kristus prikázal (porov. Mt 28, 9-20).

Vo svojom nanebovstúpení Kristus pozdvihol obnovenú ľudskú prirodzenosť do božskej slávy.

Gréckokatolícke bohoslužobné stichiry sviatku Nanebovstúpenia ospevujú otvorené „dvere do neba“ a to, ako Kristus vystupuje do „neba“, kde ho v bázni a chvení pozdravujú anjelské sily. Kristus je vyzdvihnutý „na oblakoch“ nad cherubínov a „vyššie“ ako nebo. Ako Bohu mu prináleží „miesto“ po pravici Otca.

V Božom pláne je Nanebovstúpenie podmienkou pre zostúpenia Svätého Ducha: „Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Utešiteľ k vám nepríde! (Jn 16, 7).

Kristus vystúpi k Otcovi „pre nás ľudí a pre našu spásu“ (Symbol viery). „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo  bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja“ (Jn 14, 2).

Tak ako Kristus v sláve vystúpil, tak sa v sláve aj znovu vráti. Zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý zostáva v dejinách ľudstva po všetky dni, postupne prostredníctvom cirkevného spoločenstva priťahuje k sebe všetkých ľudí a všetko tvorstvo.

Dovŕšením tohto priťahovania k sebe bude Kristov druhý a slávny príchod; lebo Boh zjednotí všetko pozemské a nebeské stvorenie v Kristovi (porov. Ef 1, 10).

Maxim Vyznávač napísal: „Sám [Kristus] je zvestovateľom svojho duchovného príchodu a vedie naše duše vpred svojím vlastným vyučovaním, aby prijali jeho božský a zjavný príchod. Robí to nepretržite, prostredníctvom cností, premieňajúc z telesných na duchovných tých, ktorých uznal za hodných. A bude to robiť až do konca vekov.“

Zdroj: Katechizmus Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Kristus - naša pascha.

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

V prípade, že žijete v zahraničí napríklad projekt
Exclusiva casa simple con garaje para dos coches y terraza cubierta.

Darujte 2% Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.