TopTip

O nás

RUŽENCOVÁ PODPORA ROZHLASOVEJ EVANJELIZÁCIE SLOVENSKA (RPRES)

znamená obetu:

1.   jedného desiatku ruženca týždenne za evanjelizáciu Slovenska prostredníctvom vysielania Rádia LUMEN.

2. hmotnou podporou podľa vašich možností na podporu vysielania Slovenského kresťanského rádia.

 

Zapojiť sa môžu všetci ľudia, ktorí chcú podporiť činnosť evanjelizačného poslania Rádia LUMEN.

 

Tajomníkom RpreS, teda zástupcom Rádia LUMEN v ružencovom spoločenstve, alebo farnosti môže byť človek, ktorý osloví okrem seba niekoľko ďalších ľudí, ochotných zapojiť sa do projektu.

 

Môžu to byť:

a) členovia ružencového spoločenstva, bratstva

b) starí a chorí ľudia, ktorí už nevládzu navštevovať kostol a cez Rádio LUMEN nachádzajú oporu a povzbudenie

c) rodiny

 

Ak chcete byť tajomníkom, prihlásite sa písomne na adresu Rádia LUMEN. Stačí napísať meno, presnú adresu, farnosť, prípadne počet členov spoločenstva. Svoj list alebo pohľadnicu, či korešpondenčný lístok označte skratkou: „RpreS“.

 

Povinnosti tajomníka sú:

1. Na konci mesiaca navštíviť oslovených, ktorí sľúbili sa modliť a prispievať, povzbudiť ich v modlitbe za evanjelizáciu Slovenska cez Rádio LUMEN a vyzbierať mesačný príspevok.

2. Peniaze poslať poštovou poukážkou na účet neziskovej organizácie PRE LUMEN na číslo účtu:SK7102000000003098010859, variabilný symbol  777.

3. Iná forma posielania financií je vloženie priamo na účet v ktorejkoľvek pobočke VÚB, alebo zaplatenie prevodným príkazom. Pri uvádzaní mena napíšte vždy skratku: „RpreS“ a použite variabilný symbol 777.

4. Viesť evidenciu darcov a ich príspevkov (len pre vlastnú potrebu, nie je potrebné zasielať).

 

Pre členov RpreS vysielame každú sobotu o 19:00 hod. infoservis RpreS. V ňom  poslucháči nájdu úvahu k nedeľnému evanjeliu a krátku modlitbu, informácie z RL a farností. Po ňom  o 19:05 hod. vysielame priamy prenos modlitby posvätného ruženca z Košíc, z Bratislavy a z Banskej Bystrice.

Meninovým oslávencom, tajomníkom RpreSu, venujeme menovite každý týždeň v sobotu v relácii ,,Piesne na želanie“ od 16:00 – 17:30 hod. blahoželanie a pieseň.

Prvú sobotu zo Starých Hôr a z iných mariánskych miest a pri prenosoch prosíme aj za vás.

Do modlitby sa môžu prihlásiť tajomníci so svojimi členmi. Pred modlitbou  sa stretávame i osobne v Rádiu LUMEN, kde si ľudia môžu prehliadnuť rádio, zoznámiť sa s jeho pracovníkmi a s ich prácou.

Tí, ktorí sa takto zapájajú do projektu RpreS, sú pre rádio LUMEN oporou v jeho evanjelizačnom poslaní a zahŕňame ich do svojich modlitieb za všetkých dobrodincov.

 

Tým, že ste sa stali tajomníkom RpreS,

podporujete duchovnú obrodu nášho národa.

 

 

 

 

 

Aktuálny program

  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 20.06.2018

 • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
 • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na jún: Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach.
 • Úmysel KBS na jún: Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností.
 • Modlí sa o. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen.
 • Za zomrelých Eduarda a Jozefa. Eva
 • Za Božiu pomoc pri skúškach v poslednom ročníku. Matúš
 • Za môjho manžela Mareka, aby našiel vieru v Boha, odpustil a aby sme zachránili naše manželstvo a rodinu. Veronika
 • Za zdravie a vyriešenie problémov so zdravím a Božiu pomoc pre Annu a Danu
 • Za zdravie a Božie požehnanie za moju sestru Máriu a jej rodinu. Sestra Valéria
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.