TopTip

Vincent Lerínsky: Rozlišovanie medzi herézou a pravdou

 Vincent Lerínsky: Rozlišovanie medzi herézou a pravdou zdroj foto: pixabay.com

Na Azúrovom pobreží oproti Cannes leží súostrovie Îles de Lérins. Tu na ostrove Saint-Honorat sa nachádza cisterciánsky kláštor, kde v súčasnosti žije 21 mníchov. V dome pre hostí, malebne umiestnenom medzi vlastnými vinicami kláštora a parkom borovíc a kaktusov, majú muži, ženy a rodiny príležitosť stráviť čas duchovného rozjímania. Vedľa kláštorného kostola je po malom ostrove roztrúsených sedem kaplniek.

Málo známych biografických údajov

Cisterciáni sú na ostrove Saint-Honorat od roku 1869, no korene mníšskej komunity siahajú do piateho storočia, keď sa niekoľko mužov pripojilo k svätému Honorátovi, ktorý tu žil ako pustovník. Z komunity vyšli dôležití biskupi a aj sv. Patrik Írsky mal nejaký čas žiť na ostrove Saint-Honorat. Tu žil a pôsobil aj cirkevný otec Vincent Lerínsky, ktorého liturgickú spomienku cirkev slávi 24. mája.

Z dôvodu jeho utiahnutého mníšskeho života sa nám o Vincentovi zachovalo iba niekoľko životopisných údajov. Pochádzal pravdepodobne zo severnej Galie, dnešného Belgicka. Jeho dielo ukazuje solídne klasické vzdelanie, a tak sa dá predpokladať, že pochádzal z vyššej galskej triedy. Spočiatku viedol svetský život. Okolo roku 425 ako už nie celkom mladý muž sa obrátil a následne sa pridal k mníchom okolo svätého Honoráta, ktorý žil podľa „regule štyroch otcov“, najstaršej kláštornej reguly v Galii.

V roku 434 Vincent pod pseudonymom „Peregrinus“ napísal Commonitorium, jediné dielo, ktoré mu možno s istotou pripísať. Spomína v ňom, že Efezský koncil bol pred tromi rokmi, takže je možné presné datovanie (428). V čase, keď sa cirkev musela vyrovnať s herézami rôzneho druhu – napríklad s donatizmom, arianizmom a pelagianizmom –, chcel Vincent odpovedať na otázku: „Ako dokážem bezpečnou a takpovediac všetkým prístupnou a priamou cestou odlíšiť pravdu katolíckej viery od falošnosti heretickej zvrátenosti?“

Vincent sa pri tom spoliehal na teológov, ktorí žili pred ním, najmä na cirkevného otca Ireneja Lyonského a tiež na cirkevného spisovateľa Tertuliána, no svoje myšlienky dokázal formulovať systematickejšie. Týmto spôsobom sa mu podarila klasická formulácia katolíckeho princípu tradície: „V samotnej katolíckej cirkvi treba zásadné zabezpečiť,“ napísal v Commonitoriu, „aby sme sa držali toho, čo všade, vždy a všetkými bolo verené; lebo to je v pravom a vlastnom zmysle katolícke. Naznačuje to už význam a zmysel tohto slova, ktoré zahŕňa všetko v celku.“

Formatívna veta pre Prvý vatikánsky koncil

Táto veta platí dodnes a odlišuje katolícke od protestantského chápania viery, ktoré charakterizuje princíp „sola Scriptura“.

Vincent uvažoval aj nad otázkou pokroku v katolíckom učení. Napísal: „Poznanie, vedenie a chápanie majú rásť, skutočne razantne napredovať, tak u jednotlivca, ako aj v celej cirkvi, ale iba jej vlastným spôsobom, to znamená v tej istej náuke, v tom istom zmysle, v tom istom poňatí.“ Prvý vatikánsky koncil citoval v konštitúcii „Dei Filius“ túto vetu a dodnes je záväzná pre katolícke chápanie teológie.

Na záver Vincent napísal: „Preto je bezpochyby zákonnou a správnou normou pokroku, pevne daným a najkrajším poriadkom rastu to, že počet rokov vždy u dospelých vybaví časti a formy, ktoré už u najmenších položila ako základ múdrosť Stvoriteľa.“

Uctievaný aj v pravosláví

Vincent Lerínsky zomrel pravdepodobne okolo roku 450. Najskôr bol na Saint-Honoratus v povesti svätosti a neskôr bol zapísaný do zoznamu svätých v Martyrologium Romanum. Od roku 2017 je uctievaný ako svätý aj v pravosláví.

Pôvodne publikované v katolíckom dvojtýždenníku Die Tagespost. Z nemčiny preložil o. Ján Krupa. 

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.