TopTip

Anjeli

Anjeli

Anjeli sú nebeské netelesné duchovné bytosti, ktoré „majú svoje bytie z vôle Otca, do bytia sú privedené dielom Syna a sú zdokonalené prítomnosťou Ducha“ (Bazil Veľký, O Svätom Duchu 16, 38: PG 32, 136).

Boh ako najvyššia Inteligencia vytvoril anjelské intelekty. Urobil ich účastníkmi na svojej nevýslovnej sláve a utvoril ich neporušiteľnú podstatu.

Anjeli sú majáky, ktoré odrážajú Božie Svetlo. Keďže dostali večný život od Pôvodu Života a pretože kontemplujú večnú Slávu a Múdrosť, sú ako zrkadlá naplnené svetlom (porov. Oktoich, 1. Hlas, Pondelkový utierňový kánon beztelesným mocnostiam, tropáre 7. a 8. piesne).

Existencia neviditeľnej anjelskej ríše svedčí o bohatstve a rozmanitosti sveta stvoreného Bohom.

Viditeľné aj neviditeľné patrí k jednému stvoreniu, na ktoré sa Boh díva ako na dobré.

Ľudia a anjeli, pretože sú osobami, majú možnosť budovať osobné a duchovné vzťahy s Bohom a navzájom: „Dnes tvory hore oslavujú s tvormi dole, a tvory dole komunikujú s tvormi hore“ (Trebník, Obrad Veľkého požehnania vody na sviatok Bohozjavenia, Druhá modlitba).

Anafora liturgie svätého Bazila Veľkého spomína deväť anjelských rádom. Čítame:

„Veď teba chvália anjeli, archan­jeli, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti, sily a mnohookí cherubíni. Vôkol teba stoja šestorokrídli serafíni.“ Anjelské rády sa nazývajú „zbory“ z dôvodu ich spoločenstva s Bohom a navzájom. Anjeli neustále prinášajú „chválu Bohu“, pretože prebývajú vo svetle Božej slávy.

Vo Svätom písme anjeli manifestujú Božiu prítomnosť vo svete a zvestujú ľuďom Božiu vôľu:

Sväté písmo označuje niektorých z nich menom: Michal (porov. Zj 12, 7; Jud 1, 9), Rafael (porov. Tob 12, 15), Gabriel (porov. Lk 1, 19.26). Anjeli pomáhajú ľuďom v ich duchovnom raste (porov. Hebr 1, 14).

Tradícia Cirkvi učí, že Boh poskytuje každému človeku strážneho anjela: „Anjelov si určil za ochrancov“ (Liturgikon, Svätá božská liturgia nášho otca svätého Bazila Veľkého, Anafora).

Jednota viditeľného a neviditeľného stvorenia – ľudí a anjelov – sa stáva zjavnou na božskej liturgii, kde pozemské vyjadruje nebeské a ľudia slúžia spolu s anjelmi: „My Cherubínov tajomne predstavujeme a životodarnej Trojici trojsvätú pieseň spievame...“ a „Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“ (Liturgikon, Svätá božská liturgia nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, Cherubínska pieseň, Anafora).

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

V prípade, že žijete v zahraničí napríklad projekt
Einfamilienhausprojekt mit Garage und geräumigem Wohnraum.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.