TopTip

Boh v dejinách

Boh v dejinách

Boh sa zjavuje ľudstvu nielen ako Stvoriteľ a Vševládca (Pantokrátor), ale aj ako Otec a Spasiteľ svojho ľudu. Dejiny ľudstva sú posvätnými dejinami, pretože sa v nich zjavuje a koná Boh. Boh realizuje svoj plán spásy v dejinách skutkami a slovami, ktoré majú vnútornú jednotu.

Skutky uskutočnené Bohom manifestujú a potvrdzujú učenie vyjadrené skrze jeho slová, zatiaľ čo slová ohlasujú skutky a objasňujú tajomstvo, ktoré je v nich obsiahnuté. Plnosť pravdy o Bohu a spáse ľudstva sú nám objasnené v Kristovi, ktorý je súčasne prostredníkom i plnosťou celého Zjavenia.

Boh zjavil Adamovi a Eve, a skrze nich celému ľudstvu, ich povolanie pokračovať v diele stvorenia: „Ploďte a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju“ (Gn 1, 28). Keď naši prarodičia odpadli od Boha skrze svoj hriech, Boh neopustil ľudstvo, ale sľúbil, že pošle Spasiteľa: „... ono [potomstvo ženy – Ježiš Kristus] ti [hadovi] rozšliape hlavu“ (Gn 3, 15).

Aj keď človek stratil pravé poznanie Boha skrze pád, neprestáva hľadať toho, ktorý je pôvodcom všetkých vecí. Keď apoštol Pavol hovoril obyvateľom Atén o tomto hľadaní, povedal:

Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: „Neznámemu bohu.“ Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou (Sk 17, 22-24).

Medzi tými, ktorí „hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli“ (Sk 17, 27), sa Boh zjavil Abrahámovi a povolal ho, aby sa stal otcom všetkých veriacich, poskytol mu prísľub potomstva a krajiny. Boh potvrdil tento prísľub tým, že dal Abrahámovi syna Izáka a jemu Jakuba.

A tak, keď sa zjavil Mojžišovi v horiacom kríku, aby ho povolal vyviesť svoj ľud z Egypta, z domu otroctva, Boh, ktorý je, sa zjavil ako „Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba“ (Ex 3, 15), „Boh našich otcov“ (Dt 26, 7).

Tým, že prevedie Izraelitov cez Červené more, že im dá svoje prikázania na hore Sinaj a že privedie do zasľúbenej zeme, Boh ukazuje, že nielen vstupuje do dejín svojho ľudu; on ich tiež povoláva k plnosti života v ňom: „Budem chodiť uprostred vás a budem vaším Bohom, a vy budete mojím ľudom“ (Lv 26, 12).

Dávidovi, ktorý si želal postaviť dom pre Boha, chrám, Boh prisľúbi, že on sám mu postaví „dom“. Boh vyvedie z jeho bedier potomka, Mesiáša, ktorého kráľovstvo nebude mať konca (porov. 2Sam 7, 1-16).

Cirkev vidí naplnenie tohto prísľubu v Ježišovi Kristovi: „On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca“ (Lk 1, 32-33).

V Novom zákone je plnosť zjavenia dosiahnutá v jednorodenom Synovi, ktorý je večne v lone Otca a zjavuje Otca (porov. Jn 1, 18). Sám Ježiš zdôrazňuje: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14,9). Ježiš takto potvrdzuje, že on a Otec sú jedno (porov. Jn 10, 30). Ako „obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1, 15) Kristus prináša plnosť zjavenia. Kristus, pravý Boh a pravý človek, zjavuje v sebe aj obraz dokonalého ľudského bytia.

Cirkev verí, že existuje len jedno zjavenie Boha ľudstvu. Úplnosť Zjavenia nám priniesol a odovzdal Ježiš Kristus, takže neexistuje žiadne ďalšie zjavenie.  Božie zjavenie je stále odovzdávané Cirkvou, Kristovým telom, aby sme mohli stále rásť vo viere a poznaní Boha.

Vo svojom bohoslužobnom živote Cirkev spája kalendárny rok s liturgickým rokom – dejinný čas s posvätným časom spásy. V liturgickom slávení sa historické udalosti pozemského života Spasiteľa stávajú spasiteľnými tajomstvami pre nás. Týmto spôsobom Boh naďalej koná v dejinách až do ich definitívneho dovŕšenia v druhom príchode Ježiša Krista. Zatiaľ čo v Starom zákone sa Boh zjavil vyvoleným jednotlivcom – patriarchom, prorokom, kráľom –, v Novom zákone všetci členovia Kristovej Cirkvi dostávajú jeho zjavenie.

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.