TopTip

Duchovná obnova: Predpokladom milosrdenstva je pokánie

Duchovná obnova: Predpokladom milosrdenstva je pokánie zdroj foto: pexels.com

Duchovné cvičenia pred Vianocami s Mons. Jánom Kubošom budú na vlnách Rádia LUMEN od 18. do 20. decembra. Naša duchovná príprava pokračuje aj na druhú adventnú nedeľu.

Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy nás povedie nielen samotnou duchovnou obnovou, ale aj celou prípravou na vianočné sviatky. Zamyslenia na adventné nedele odvysielame vždy v nedeľu ráno krátko po 8:00. Nájdete ich aj na našom webe, kde sa k nim môžete aj v priebehu týždňa neustále vracať. Zároveň vás pozývame aj na večernú modlitbu posvätného ruženca o 19:00 s úmyslom od biskupa Jána Kuboša. 

Zamyslenie Jána Kuboša na 2. adventnú nedeľu: Predpokladom radosti je milosrdenstvo; predpokladom milosrdenstva je pokánie

Milí poslucháči Rádia LUMEN. 
Prvý adventný týždeň je za nami. V našej príprave k predvianočnej duchovnej obnove obraciame dnes náš pohľad k milosrdnému Bohu, volajúc: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Kde je milosrdenstvo, tam je následne aj radosť. Preto počúvame v dnešnom prvom čítaní Izaiášovo povzbudenie: Potešujte, potešujte ľud môj... volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina. A tak môžeme konštatovať: predpokladom radosti je milosrdenstvo. Alebo opačne: ak okúsim milosrdenstvo, prežívam radosť. Stačí nám pripomenúť si príbehy známe z evanjelia: márnotratný syn okúsi milosrdenstvo svojho otca; výsledkom je radosť.  Žena pristihnutá pri cudzoložstve okúsi milosrdenstvo Ježiša, - výsledkom je radosť. Podobne žena Samaritánka pri studni; alebo aj žena hriešnica, ktorá umyla Ježišovi nohy, poutierala ich svojimi vlasmi a natrela vzácnym voňavým olejom. Pápež František na zakončenie roku milosrdenstva v novembri 2016 vydal apoštolský list MISERICORDIA ET MISERA (Milosrdenstvo a biedna). Misericordia et misera sú dve slová, ktoré sv. Augustín používa, keď hovorí o stretnutí Ježiša a cudzoložnice (porov. Jn 8, 1 – 11). Na  priblíženie tajomstva Božej lásky, ktorá vychádza hriešnikovi v ústrety, nevedel nájsť krajšie a vhodnejšie vyjadrenie ako toto: „Ostali iba tí dvaja: biedna a milosrdenstvo“.
Toto nám umožňuje aj posvätný čas Adventu: uvedomiť si svoje miesto pred Milosrdným Bohom. Tým miestom je môj stav, stav hriešnika. On – Milosrdenstvo. Ja – biednosť.
Pápež v spomínanom apoštolskom liste pokračuje: Koľko radosti vytrysklo v srdciach týchto dvoch žien, cudzoložnice a hriešnice! Vďaka odpusteniu sa mohli konečne cítiť slobodné a šťastné ako nikdy predtým. ...  Milosrdenstvo vyvoláva radosť, pretože srdce sa otvára nádeji na nový život. ... Aký veľký význam majú pre nás starobylé slová, ktorými sa riadili prví kresťania: „Obleč sa do radosti, ktorá je vždy Bohu milá a vítaná. V nej má záľubu. Každý radostný človek dobre koná, dobre myslí a pohŕda smútkom. [...] V Bohu budú žiť tí, čo sa vzďaľujú od smútku a zahaľujú sa do každej radosti“ (Hermasov pastier, XLII, 1 – 4)
 Lenže predpokladom milosrdenstva je pokánie. A teda skôr než sa dopracujeme ku radostnému sláveniu Vianočného tajomstva, vykročme v nastávajúcich dňoch na cestu kajúcnosti. Bez nej Božie milosrdenstvo neokúsime. Preto nám bohoslužba slova tejto nedele predkladá v druhom čítaní slovami apoštola Petra aj Pánovu výzvu na pokánie: on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie (2 Pt 3, 8-14). A evanjelista Marek to kladie ako prioritu hneď na začiatok svojho evanjelia: Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. ... a do jeho úst vkladá slová: Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“  
 V tieto dni teda prosme Ducha Svätého, aby nás uschopnil konať opravdivé pokánie. Aby sme v dobrej svätej spovedi a následnom posväcovaní okúsili Božie milosrdenstvo a tak sa stali nositeľmi Božej radosti. Amen.

 

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 04.07.2022

  • O Božiu pomoc pre kňazov vo farnosti Topoľčany. (Henrieta)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.